Generic filters
Exact matches only

فروکتوز دلیل ریشه ای برای چاقی

فروکتوز دلیل ریشه ای برای چاقی تحقیقات اخیر نشان می دهد که قند فروکتوز که به قند میوه هم شهرت دارد و در بسیاری از غذاها یافت می شود می تواند متابولیسم انسان را به سمت چاقی و بیماری های مرتبط به آن هدایت نماید. بر اساس منبع معتبر سازمان جهانی بهداشت (WHO)، حدود 13 […]

اسید فسفاتاز پروستاتیک

Acid Phosphatase

اسید فسفاتاز پروستاتیک Prostatic Acid Phosphatase (PAP) این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Acid Phosphatase- Prostatic Acid Phosphatase (PAP) هدف از انجام تست چیست؟ اسید فسفاتازها آنزیم هایی هستند که به طور گسترده در بافت هایی از جمله استخوان،کبد،طحال،کلیه،گلبول های قرمز خون و پلاکت ها ترشح می شوند.با این حال، بزرگترین اهمیت تشخیصی […]

Cystatin

cystatin c

Cystatin C این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ CSTCE, Cystatin C هدف از انجام تست چیست؟ سیستاتین C یک مهارکننده سیستئین پروتئیناز با وزن مولکولی کم (13250 کیلو دالتون) است که توسط تمام سلول های هسته دار تولید می شود و در مایعات بدن از جمله سرم یافت می شود. از آنجایی که […]

CPK | کراتین فسفوکیناز

آزمایش-کراتین-فسفوکیناز-CPK-1-770x450

کراتین فسفوکیناز CPK این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Creatinin Phosphokinase (CPK) Creatine Kinase(Ck) CK (Creatine Kinase) Creatine Phosphokinase CK (Creatine Kinase) CK Isoenzyme Electrophoresis CK Macro CK-BB CK-MM CPK (Creatine Phosphokinase) Creatine Phosphokinase (CPK) Isoenzyme of Creatine Kinase (CK) Macro Ck Macro Creatine Kinase (CK) Mitochondrial Creatine Kinase (CK) CPK Isoenzyme Electrophoresis […]

آمونیاک NH3

Ammonia

آمونیاک Ammonia NH3 این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Ammonia NH3 (Ammonia) هدف از انجام تست چیست؟ آمونیاک محصول زائد کاتابولیسم پروتئین است که توسط عملکرد باکتری های روده بر روی پروتئین ها و هیدرولیز گلوتامین در کلیه ساخته میشود و به طور بالقوه برای سیستم عصبی مرکزی سمی است. افزایش آمونیاک پلاسما […]

آزمایش قند سه ماهه | HbA1C

hba1c

آزمایش قند سه ماهه هموگلوبین گلیکوزیله شده این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ A1c Hemoglobin Glycated Hemoglobin Glyco HGB (Glycosylated Hemoglobin) Glyco-Hb HA1C, B HBA1c, B Hemoglobin A1(a) Hemoglobin A1(b) Hemoglobin A1C, B HgbA1c Glycosylated Hemoglobin هدف از انجام تست چیست؟ دیابت یک اختلال مزمن همراه با اختلال در متابولیسم کربوهیدرات، چربی و […]

مولفه C_3 کمپلمان

C3 Complement

مولفه C3 کمپلمان این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Complement C3 , C3 هدف از انجام تست چیست؟ پروتئین  تشکیل دهنده ی 70% از پروتئین های سیستم کمپلمان است.این پروتئین برای فعال سازی مسیر کلاسیک و آلترناتیو(Alternative) سیستم کمپلمان ضروری است. پروتئین  می تواند در برخی واکنش هایی که توسط آنتی ژن و […]

Amylase

Amylase

آمیلاز خون Amylase این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Amylase هدف از انجام تست چیست؟ آمیلاز آنزیم تبدیل کننده نشاسته به گلوکز است که در غدد بزاقی و به طور عمده در پانکراس (لوزالمعده)ساخته می شود. فعالیت کمتری از این آنزیم در تخمدان،عضلات اسکلتی و روده دیده می شود. اگر در غدد بزاقی […]

AST – ALT

AST-ALT-Thubnail

آزمایش آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلانین آمینو ترانسفراز AST – ALT (SGOT – SGPT) این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ -آسپارتات آمینو ترانسفراز  AST- SGOT -GOT -Aspartate Aminotransferase -آلانین آمینو ترانسفراز ALT – SGPT- GPT- Alanine Aminotransferase هدف از انجام تست چیست؟ اندازه گیری سطح فعالیت دو آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) و […]

آزمایش بیلی روبین یا زردی

bilirubin-Thumb

آزمایش بیلی روبین یا زردی Bilirubin 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Bilirubin Total, Total Bilirubin, Neonatal Bilirubin, Direct Bilirubin, Conjugated Bilirubin, Indirect Bilirubin, Unconjugated Bilirubin, آزمایش زردی یا یرقان 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، غربالگری و پایش اختلالات کبدی، کم خونی همولیتیک و یرقان (زردی) نوزادی […]