Generic filters
Exact matches only
آمونیاک

Ammonia NH3

این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟

Ammonia NH3 (Ammonia)

هدف از انجام تست چیست؟

آمونیاک محصول زائد کاتابولیسم پروتئین است که توسط عملکرد باکتری های روده بر روی پروتئین ها و هیدرولیز گلوتامین در کلیه ساخته میشود و به طور بالقوه برای سیستم عصبی مرکزی سمی است. افزایش آمونیاک پلاسما ممکن است نشان دهنده انسفالوپاتی کبدی، کمای کبدی در مراحل پایانی سیروز کبدی، نارسایی کبدی، نکروز حاد و تحت حاد کبد و سندرم ری باشد. هیپرآمونمی ممکن است با افزایش مصرف پروتئین در رژیم غذایی نیز مشاهده شود.علت اصلی هیپرآمونمی در نوزادان شامل کمبودهای ارثی آنزیم های چرخه اوره، اختلالات متابولیکی ارثی اسیدهای آلی و‌‌‌‌اسیدهای آمینه دی بازیک لیزین و اورنیتین و بیماری شدید کبدی است.

به طور معمول کبد بیشتر آمونیاک را از طریق گردش خون سیاهرگ باب خارج میکند و آمونیاک را به اوره تبدیل می‌کند از آنجایی که هر سطح قابل توجهی از آمونیاک در خون بر تعادل اسید و باز بدن و عملکرد مغز تاثیر میگذارد، حذف آن از بدن ضروری است کبد این کار را با سنتز اوره از آمونیاک انجام میدهد تا بتواند از طریق کلیه، آمونیاک را دفع نماید.

این تست چه زمانی درخواست میشود؟

 • تشخیص سندروم ری(به دنبال ابتلا به برخی عفونت های ویروسی و مصرف داروهای آسپرین، این سندروم در افراد زیر 18 سال ممکن است بروز کند.)
 • ارزیابی متابولیسم
 • تعیین پیشرفت بیماری های کبدی و پاسخ آن به درمان
 • همچنین برای نظارت بر بیمارانی که به صورت مصنوعی مواد مغذی را دریافت می کنند(معمولا به صورت داخل وریدی- IV-Hyperalimentation)مفید است.
 • کمک به تشخیص کمای کبدی
 • بررسی و پایش درمان خطاهای ذاتی متابولیسم
 • ارزیابی بیماران مبتلا به بیماری پیشرفته کبدی

تست‌های آزمایشگاهی مکمل این آزمایش کدامند؟

AST, ALT, ALP, Gamma-Glutamyl Transferase (gGT), Hepatitis A Testing, Hepatitis B Testing, Hepatitis C Testing ,Albumin, Total protein

چه نوع نمونه‌ای برای این تست نیاز است؟

یا هپارین   EDTA نمونه ضد انعقاد

مراجعه کننده قبل از انجام آزمایش باید چه شرایطی را رعایت کند؟

بیمار باید ناشتا باشد.

دامنه مرجع:

با توجه به تنوع کیتهای اندازه گیری آمونیاک  ،مقادیر محدوده طبیعی در آزمایشگاه ها متفاوت است.در آزمایشگاه وحید مقادیر طبیعی به صورت زیر گزارش می شود:

Normal Range: 10 – 47

تفسیر نتایج

افزایش آمونیاک در:

 • سندروم ری
 • بیماری کبدی،سیروز
 • کمای کبدی
 • خون ریزی دستگاه گوارش
 • بیماری کلیه
 • سندروم HHH:هیپراورنیتنمی ، هیپرآمونمی ،هموسیترولینوریا
 • هیپرآمونمی گذرا در نوزادان
 • برخی از خطاهای ذاتی متابولیسم اوره به جز آرژنینوسوکسینیک اسیداوری
 • عفونت دستگاه گوارش همراه با اتساع و استاز
 • تغذیه کامل تزریقی

عوامل تداخل دهنده:

 • سطح آمونیاک با مقدار پروتئین دریافتی و مصرف بسیاری از دارو ها تغییر می کند
 • تمرینات ورزشی میتواند باعث افزایش آمونیاک گردد.
 • سطح آمونیاک ممکن است با محکم بستن تورنیکت افزایش یابد
 • سطح آمونیاک میتواند به دلیل ماندن نمونه در لوله افزایش یابد
 • خون همولیز شده باعث افزایش کاذب سطح آمونیاک می شود
 • نمونه ها باید بلافاصله پس از جمع آوری روی یخ گذاشته شوند، در دمای یخچال سانتریفیوژ شوند و پلاسما تا زمانی که آنالیز شود روی یخ نگهداری شود.
تهیه شده توسط:
واحد تحقیق و توسعه (R & D) سید محمد حسین حسینی، آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید
دکتر محمد وحید دستجردی
تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید: سید محمد حسین حسینی، دکتر محمد وحید دستجردی