Generic filters
Exact matches only

اینترلوکین 6

اینترلوکین 6 Interlukin-6 این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Interlukin_6 , IL-6 هدف از انجام تست چیست؟ اینترلوکین 6 پروتئینی است که توسط سلول های مختلف تولید می شود و به تنظیم پاسخ های ایمنی کمک می کند. افزایش IL-6 را می توان با التهاب ، عفونت ، اختلالات خود ایمنی ، بیماری […]

Cryoglubolin – آزمایش کرایوگلبولین

پدیده رینود - کاهش جریان خون در انگشتان

آزمایش کرایوگلبولین Cryoglobulin این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Cryoglobulin هدف از انجام تست چیست؟ کرایوگلبولین ها،پروتئین هایی هستند که در دمای 0 تا 4 درجه به طور برگشت پذیر رسوب می کنند و به صورت زیر طبقه بندی می شوند: نوع I(مونوکلونال: آنتی بادی است که از طریق شبیه سازی یک گلبول […]

CH50

ch50

آزمایش CH50 این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Total Hemolytic Complement – CH50 – CH1000 هدف از انجام تست چیست؟ کمپلمان،یک سیستم آبشاری متوالی است که طی آن پروتئین هایی از حالت غیر فعال، به حالت فعال تبدیل می شوند که بیشتر مانند سیستم انعقاد خون عمل می کند.سیستم کمپلمان به عنوان بخشی […]

مولفه C4 کمپلمان

C4

مولفه C4 کمپلمان Complement C4 این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Complement C4, C4  هدف از انجام تست چیست؟ یکی دیگر از اجزای سیستم کمپلمان، پروتئین   است و در بافت استخوان و ریه سنتز می شود. پروتئین  ممکن است در مسیر جایگزین کمپلمان، که کمپلکس های ایمنی در آن دخیل نیستند کنار گذاشته […]

آنتی ژن آسپرژیلوس گالاکتومانان

آنتی ژن آسپرژیلوس گالاکتومانان Aspergillus Galactomannan Antigen این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Aspergillus galactomannan antigen هدف از انجام تست چیست؟ آسپرژیلوز تهاجمی(Invasive aspergillosis) یک عفونت شدید است که در بیماران با نوتروپنی (کاهش نوتروفیل) طولانی مدت پس از پیوند همراه با داروهای سرکوب کننده ی سیستم ایمنی (مثل کورتیکواستروئید ها) ایجاد می […]

آزمایش آنتی SM

Anti SM

آزمایش آنتی SM Anti-Smith (Sm) Antibodies 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Anti-Smith (Sm) Antigen, Autoantibodies to Sm (Smith), Sm (Anti-Sm) (Smith), Sm (Smith) Autoantibodies, Smith Antigen, SmRNP Autoantibodies, آزمایش آنتی اسمیت 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، ارزیابی بیماران دارای علائم و نشانه های بیماری بافت […]

آزمایش آنتی مولرین هورمون

AMH

آزمایش آنتی مولرین هورمون AMH (Anti-Müllerian Hormone) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Anti-Müllerian Hormone 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش عبارتست از: در زنان: ارزیابی عملکرد تخمدان بررسی وضعیت یائسگی ارزیابی سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) پایش اثربخشی درمان سرطان تخمدان در نوزادان: ارزیابی وجود دستگاه […]

انواع الگوهای سلول HEP-2 در بررسی بیماری های اتوایمیون به روش IIFA و ارتباط آن با بیماری های اتوایمیون

ANA Pathern

انواع الگوهای سلول HEP-2 در بررسی بیماری های اتوایمیون به روش IIFA و ارتباط آن با بیماری های اتوایمیون ANA Patterns آنتی بادی های ضد هسته، عوامل مهمی در تشخیص طیف گسترده ای از بیماری های اتوایمیون هستند. روش های مختلفی برای شناسایی این آنتی بادی ها وجود دارد از جمله الایزا، ایمنوفلوئورسانس (IF) ، […]

آزمایش Anti-dsDNA یا آنتی DNA

DNA

آزمایش Anti-dsDNA یا آنتی DNA Anti-double stranded DNA) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Antibody to ds-DNA Native double-stranded DNA Antibody anti-DNA Double stranded DNA ، آنتی DNA 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، کمک به تشخیص و پایش بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) است. آنتی بادی […]

آزمایش ANA یا Antinuclear Antibody

ANA-thumb

آزمایش ANA یا Antinuclear Antibody آنتی بادی ضد هسته 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Antinuclear Antibody 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، کمک به تشخیص بیماری لوپوس، سندرم مشابه لوپوس ناشی از دارو، سندرم شوگرن (Sjogren)، اسکلرودرما، روماتیسم و برخی دیگر از بیماری های خود ایمنی […]