آنتی ژن آسپرژیلوس گالاکتومانان

آنتی ژن آسپرژیلوس گالاکتومانان Aspergillus Galactomannan Antigen این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Aspergillus galactomannan antigen هدف از انجام تست چیست؟ آسپرژیلوز تهاجمی(Invasive aspergillosis) یک عفونت شدید است که در بیماران با نوتروپنی (کاهش نوتروفیل) طولانی مدت پس از پیوند همراه با داروهای سرکوب کننده ی سیستم ایمنی (مثل کورتیکواستروئید ها) ایجاد می…

Anti SM

آزمایش آنتی SM

آزمایش آنتی SM Anti-Smith (Sm) Antibodies 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Anti-Smith (Sm) Antigen, Autoantibodies to Sm (Smith), Sm (Anti-Sm) (Smith), Sm (Smith) Autoantibodies, Smith Antigen, SmRNP Autoantibodies, آزمایش آنتی اسمیت 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، ارزیابی بیماران دارای علائم و نشانه های بیماری بافت…

AMH

آزمایش آنتی مولرین هورمون

آزمایش آنتی مولرین هورمون AMH (Anti-Müllerian Hormone) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Anti-Müllerian Hormone 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش عبارتست از: در زنان: ارزیابی عملکرد تخمدان بررسی وضعیت یائسگی ارزیابی سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) پایش اثربخشی درمان سرطان تخمدان در نوزادان: ارزیابی وجود دستگاه…

ANA Pathern

انواع الگوهای سلول HEP-2 در بررسی بیماری های اتوایمیون به روش IIFA و ارتباط آن با بیماری های اتوایمیون

انواع الگوهای سلول HEP-2 در بررسی بیماری های اتوایمیون به روش IIFA و ارتباط آن با بیماری های اتوایمیون ANA Patterns آنتی بادی های ضد هسته، عوامل مهمی در تشخیص طیف گسترده ای از بیماری های اتوایمیون هستند. روش های مختلفی برای شناسایی این آنتی بادی ها وجود دارد از جمله الایزا، ایمنوفلوئورسانس (IF) ،…

DNA

آزمایش Anti-dsDNA یا آنتی DNA

آزمایش Anti-dsDNA یا آنتی DNA Anti-double stranded DNA) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Antibody to ds-DNA Native double-stranded DNA Antibody anti-DNA Double stranded DNA ، آنتی DNA 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، کمک به تشخیص و پایش بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) است. آنتی بادی…

ANA-thumb

آزمایش ANA یا Antinuclear Antibody

آزمایش ANA یا Antinuclear Antibody آنتی بادی ضد هسته 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Antinuclear Antibody 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، کمک به تشخیص بیماری لوپوس، سندرم مشابه لوپوس ناشی از دارو، سندرم شوگرن (Sjogren)، اسکلرودرما، روماتیسم و برخی دیگر از بیماری های خود ایمنی…

IGF1-Thumb

آزمایش IGF-1

آزمایش IGF-1 فاکتور رشد شبه انسولین-1 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Insulin-like Growth Factor-1, Somatomedin C 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش عبارتست از: کمک به تشخیص کمبود هورمون رشد کمک به تشخیص افزایش بیش از حد هورمون رشد ارزیابی عملکرد هیپوفیز پایش اثربخشی درمان هورمون…

IGFBP3-Thumb

آزمایش IGFBP-3

آزمایش IGFBP-3 (پروتئین شماره 3 متصل شونده به فاکتور رشد شبه انسولین) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ IGF Binding Protein-3, IGFBP-3, IGFBP3, Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3, Somatomedin C binding protein 2- هدف از انجام تست چیست؟ سیستم فاکتور های رشد شبه انسولینی نقش کلیدی در رشد و تمایز سلول های…

Helico_Thumb

آزمایش میکروب معده

آزمایش میکروب معده Helicobacter pylori testing 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ P. Ag, Helicobacter pylori antigen, H. P. IgA/IgM/IgG, Helicobacter pylori antibodies 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، غربالگری و تشخیص عفونت با یک باکتری گوارشی به نام هلیکوباکتر پیلوری یاH. pylori  و همچنین پایش اثربخشی…

testosteron-thumb

آزمایش تستوسترون

آزمایش تستوسترون (Testosterone) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ تستوسترون 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش عبارتست از: ارزیابی عملکرد هورمون های مترشحه از غدد جنسی (بیضه و تخمدان) در زنان: کمک به تشخیص علت پرمویی، سندروم تخمدان پلی کیستیک و بروز صفات ثانویه جنسی مردانه (ویریلیزاسیون:…