Generic filters
Exact matches only
اینترلوکین 6

Interlukin-6

این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟

Interlukin_6 , IL-6

هدف از انجام تست چیست؟

اینترلوکین 6 پروتئینی است که توسط سلول های مختلف تولید می شود و به تنظیم پاسخ های ایمنی کمک می کند. افزایش IL-6 را می توان با التهاب ، عفونت ، اختلالات خود ایمنی ، بیماری های قلبی عروقی و برخی سرطان ها مرتبط دانست.

اینترلوکین 6 جزئی از گروه بزرگی از مولکول ها به نام سایتوکاین ها است. سایتوکاین ها نقش های متعددی در بدن دارند و در سیستم ایمنی بدن برای هدایت پاسخ ایمنی عمل می کنند. آنها بخشی از “آبشار التهابی” هستند که شامل فعال سازی هماهنگ و متوالی مسیرهای پاسخ ایمنی است.

IL-6 بر روی انواع سلول ها و بافت ها عمل می کند که باعث تمایز سلولهای B (گلبولهای سفید خون که آنتی بادی تولید می کنند) و یا مهار رشد برخی سلول ها می شود.همچنین اینترلوکین6 تولید پروتئین های فاز حاد را تحریک می کندو در تنظیم دمای بدن ، حفظ استخوان و عملکرد مغز نقش دارد.

اینترلوکین 6  نقش مهمی در ایمنی ذاتی و اکتسابی دارد و می تواند توسط انواع مختلف سلول ها از جمله ماکروفاژها ، سلول های اندوتلیال و سلول های T تولید شود. این تولید را می توان در پاسخ به حمله میکروبی یا سایر سایتوکاین ها ، مانند فاکتور نکروز تومور ((TNFدانست. به عنوان بخشی از سیستم ایمنی ذاتی ، IL-6 بر روی سلولهای کبدی عمل می کند تا باعث بیان پروتئین واکنشی (CRP)C ، فیبرینوژن و آمیلوئید A سرم شود که به عنوان واکنشگرهای فاز حاد نیز شناخته می شوند. در پاسخ ایمنی اکتسابی ، IL-6 نقش کلیدی در فعال شدن سلول های B تولید کننده آنتی بادی برای تکثیر دارد و منجر به افزایش ترشح آنتی بادی می شود.

غلظت IL-6 در بیماران مبتلا به عفونت ، سپسیس(واکنش شدید بدن به عفونت) و سپتی سمی(آلوده شدن خون توسط باکتری ها) افزایش می یابد. علاوه بر این ، به نظر می رسد غلظت IL-6 با شدت سپسیس ارتباط دارد.افزایش IL-6 نیز به نظر می رسد با عفونت های موضعی تری مانند عفونت های مفصل مصنوعی (PJI)مرتبط باشد. IL-6 همچنین در بسیاری از اختلالات التهابی مزمن ، از جمله آرتریت روماتوئید (RA) (بیماری خود ایمنی و التهابی است.باعث التهاب (تورم دردناک) در قسمت های آسیب دیده بدن (عمدتا مفاصل)می شود) ، لوپوس اریتماتوز سیستمیک(SLE) (یک بیماری خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی به بافت های خود حمله می کند و باعث التهاب گسترده و آسیب بافتی در اندام های آسیب دیده می شود)  ، اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS)( نوعی از آرتریت است که در آن التهاب طولانی مدت مفاصل ستون فقرات وجود دارد.) و بیماری التهابی روده(IBD) افزایش یافته است.

این تست چه زمانی درخواست میشود؟

  • ارزیابی بیماران مشکوک به عفونت سیستمیک
  • ارزیابی بیماران مشکوک به عفونت موضعی ، به ویژه عفونت مفصل مصنوعی(PJI)
  • ارزیابی بیماران مشکوک به اختلالات التهابی مزمن ، مانند آرتریت روماتوئید ، لوپوس اریتماتوز سیستمیک ، اسپوندیلیت آنکیلوزان(روماتیسم ستون فقرات) و بیماری التهابی روده

ارتباط اینترلوکین 6 با کووید

سندرم حاد تنفسی شدید کروناویروس 2 (SARS-CoV-2) با منشاء مشترک انسان و حیوان در اواخر سال 2019 ظاهر شد و منجر به بیماری  (COVID-19) شد. شیوع مداوم این ویروس به حدی سریع است که سازمان بهداشت جهانی درست پس از سه ماه آن را به عنوان همه گیری اعلام کرد.

 SARS-CoV-2 عمدتا دستگاه تنفسی تحتانی را آلوده کرده و منجر به ذات الریه می شود. در برخی از بیماران با عوارض شدید ، ویروس کرونا باعث سندرم دیسترس تنفسی حاد (ARDS) می شود که نیاز به مدیریت خاصی در بخش مراقبت های ویژه (ICU) دارند. همچنین گزارش شده است که علت مرگ عمدتا نارسایی تنفسی ، اختلال در گردش خون ، یا هر دو آنها و چند مورد با ذکر نامعلوم است.

یکی از مکانیسم های احتمالی برای پیشرفت سریع بیماری و مرگ و میر ، طوفان سایتوکاین(سطوح بالا و کنترل نشده سایتوکین ها) است. سایتوکاین ها نقش کلیدی در تنظیم پاسخ های ایمنی و التهابی دارند. در بین آنها ، IL-6 به دلیل فعالیت پلئوتروپیک ، درگیر شدن چندین اندام و پاتوژنز بیماریها از اهمیت بالایی برخوردار است. این سایتوکاین بیشتر سیستم های اصلی بیولوژیکی بدن را تحت تأثیر قرار می دهد ، که از آن به عنوان یک شاخص تشخیصی استفاده می شود.

مطالعات متعدد افزایش سطح IL-6 را در بیماران بستری بر اثر COVID-19 و ارتباط آن با شدت بیماری و مرگ و میر نشان داده است. در نتیجه ، پیشنهاداتی برای اندازه گیری مداوم سطح IL-6 ارائه شده است.

طوفان سایتوکاینیک واکنش التهابی سیستمیک است که می تواند توسط عوامل مختلفی مانند عفونت ها ایجاد شده و باعث آسیب بافتی شود. اخیراً ، برخی از مطالعات میزان بالای IL-6 را در بیماران مبتلا به COVID-19 گزارش کرده اند. در مطالعات تحقیقاتی مختلف ، نشان داده شده است که افزایش سطح IL-6 بیشتر در بیماران با علائم بالینی شدید مشاهده می شود.

Functions-of-IL-6_Q320

چه نوع نمونه‌ای برای این تست نیاز است؟

برای این آزمایش، خونگیری از ورید بازویی و جمع آوری نمونه در لوله لخته انجام می شود.

مراجعه کننده قبل از انجام آزمایش باید چه شرایطی را رعایت کند؟

نیاز به رعایت شرایط خاصی نیست.

دامنه مرجع:

در آزمایشگاه وحید مقادیر طبیعی به صورت زیر گزارش می شود:

Normal: Up to 50

تفسیر نتایج

به طور معمول ، IL-6 در خون تشخیص داده نمی شود یا در سطوح پایین وجود دارد.

افزایش IL-6 ممکن است به این معنی باشد که فرد دارای بیماری التهابی است. IL-6 با شرایط مختلف افزایش می یابد و در برخی موارد با افزایش خطر توسعه بیماری یا بدتر شدن همراه است. افزایش IL-6 ممکن است در شرایطی مانند موارد زیر مشاهده شود:

  • آرتریت روماتوئید
  • لوپوس و سایر اختلالات خود ایمنی
  • عفونت ها
  • سپسیس
  • برخی از سرطان ها
  • دیابت
  • بیماری قلب و عروقی

افزایش غلظت اینترلوکین 6 (IL-6) ممکن است نشان دهنده یک پاسخ التهابی مداوم باشد و می تواند با عفونت سیستمیک ، عفونت موضعی یا بیماری التهابی مزمن سازگار باشد.

اینترلوکین 6 (IL-6) یک نشانگر غیر اختصاصی است که با واکنش التهابی مرتبط است و برای بیماری یا روند بیماری خاصی تشخیصی نیست. افزایش غلظت IL-6 باید در زمینه بالینی بیمار تفسیر شود.

غلظت طبیعی IL-6 احتمال یک روند التهابی مداوم را منتفی نمی کند.

IL-6 دارای ثبات محدودی است. پس از سانتریفیوژ ، پلاسما باید فوراً فریز شود یا در یخچال نگهداری شود. نمونه ها را می توان تنها در 24 ساعت در دمای یخچال نگهداری کرد ، پس از این مدت باید فریز شوند. ذخیره سازی پلاسما به مدت طولانی در دمای محیط قابل قبول نیست.

Interleukin-6 as a Potential Predictor of COVID-19 Disease Severity in Hospitalized Patients and its Association with Clinical Laboratory Routine Tests- Abdolrahman Rostamian10.32598/IMMUNOREGULATION.3.1.4

تهیه شده توسط:
واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید
محمد حسین حسینی - دکتر محمد وحید دستجردی
تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید: محمد حسین حسینی - دکتر محمد وحید دستجردی