Generic filters
Exact matches only
مولفه C4 کمپلمان

Complement C4

این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟

Complement C4, C4 

هدف از انجام تست چیست؟

یکی دیگر از اجزای سیستم کمپلمان، پروتئین   است و در بافت استخوان و ریه سنتز می شود. پروتئین  ممکن است در مسیر جایگزین کمپلمان، که کمپلکس های ایمنی در آن دخیل نیستند کنار گذاشته شود و یا ممکن است در بسیاری واکنش هایی که آنتی ژن و آنتی بادی دخیل اند، شرکت داشته باشد.

مسیر کلاسیک شامل سه مجموعه زیر تشکیل شده است:

1-شناساگرها ، (C1q ، C1r ، (C1s  

2-عوامل فعال سازی (C2 ، C3 ، C4 )

3- مکانیسم های حمله (C5 ، C6 ، C7 ، C8 ، C9)

C4 یکی از پروتئین های فعال کننده مسیر کلاسیک است.

C4

این تست چه زمانی درخواست می شود؟

این آزمایش زمانی انجام می شود که مقادیر کل همولیز کمپلمان  به طور غیرطبیعی کاهش یافته است.همچنین اگر مقدار  کاهش نشان دهد برای تائید آنژیوادم ارثی(ادم عروقی) درخواست می شود.

تست‌های آزمایشگاهی مکمل این آزمایش کدامند؟

C1q, , ,Anti-DNA, Cryoglobulin, GBMA(Glomerular basement membrane antibody)

چه نوع نمونه‌ای برای این تست نیاز است؟

برای این آزمایش، خونگیری از ورید بازویی انجام می شود. قبل از نمونه گیری، فرد مراجعه کننده باید داروهایی که مصرف می کند به همراه آخرین زمان مصرف دارو را به اطلاع پرسنل نمونه گیر در آزمایشگاه برساند.

مراجعه کننده قبل از انجام آزمایش باید چه شرایطی را رعایت کند؟

بهتر است بیمار ناشتا باشد.

دامنه مرجع:

با توجه به تنوع کیتهای اندازه گیری  ،مقادیر محدوده طبیعی در آزمایشگاه ها متفاوت است.در آزمایشگاه وحید مقادیر طبیعی به صورت زیر گزارش می شود:

Normal: 10 – 40

تفسیر نتایج

کاهش پروتئین C4 در:

  • لوپوس اریتماتوز سیستمی (یک بیماری خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی به بافت های خود حمله می کند و باعث التهاب گسترده و آسیب بافتی در اندام های آسیب دیده می شود)
  • گلومرولونفریت اولیه) گلومرولونفریت اولیه به وقوع گلومرولونفریت)التهاب نفرون های کلیوی) بدون شرایط بالینی دیگر اشاره می کند ، در حالی که گلومرولونفریت ثانویه ناشی از بیماری دیگری مانند دیابت ، لوپوس ، عفونت یا مصرف دارو است.(
  • کرایوگلبولینمی(افزایش پروتئین های کرایو در خون)
  • کمبود مادرزادی پروتئین
  • آنژیوادم ارثی
  • درماتومیوزیت(بیماری که باعث التهاب عضلات و بثورات پوستی می شود)
تهیه شده توسط:
واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید
سید محمدحسین حسینی، دکتر محمد وحید دستجردی
تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید: سید محمد حسین حسینی، دکتر محمد وحید دستجردی