Generic filters
Exact matches only
آنتی ژن آسپرژیلوس گالاکتومانان

Aspergillus Galactomannan Antigen

این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟

Aspergillus galactomannan antigen

هدف از انجام تست چیست؟

آسپرژیلوز تهاجمی(Invasive aspergillosis) یک عفونت شدید است که در بیماران با نوتروپنی (کاهش نوتروفیل) طولانی مدت پس از پیوند همراه با داروهای سرکوب کننده ی سیستم ایمنی (مثل کورتیکواستروئید ها) ایجاد می شود.میزان بروز آسپرژیلوز بسته به جمعیت بیمار بین 5 تا 20 درصد گزارش شده و دارای میزان مرگ و میر بسیار بالا (50 تا 80 درصد) است.

تشخیص قطعی آسپرژیلوز مستلزم شواهد بافت شناسی،از تهاجم به بافت عمیق یا کشت بافت مثبت است اما کاهش شدید پلاکت در این بیماران اغلب مانع استفاده از روشهای تهاجمی برای نمونه گیری با کیفیت می شود.اخیرا یک آزمایش سرولوژیکی توسط FDA برای تشخیص گالاکتومنان تائید شده است. گالاکتومانان یک هتروپلی ساکارید  است که در دیواره سلولی آسپرژیلوس وجود دارد.گالاکتومنان سرم اغلب می تواند 7 تا 14 روز قبل از آشکار شدن سایر سرنخ های تشخیصی شناسایی شود و نظارت بر آن می تواند به طور بالقوه شروع درمان ضدقارچی پیشگیرانه را قبل از بروز عفونت تهدیدکننده ی زندگی آغاز کند.

aspergillus
aspergillus

این تست چه زمانی درخواست میشود؟

  • کمک به تشخیص آسپرژیلوز تهاجمی
  • ارزیابی پاسخ به درمان

چه نوع نمونه‌ای برای این تست نیاز است؟

برای این آزمایش، خونگیری از ورید بازویی انجام شده و نمونه مورد نیاز خون بدون ضد انعقاد است.همچنین می توان این آزمایش را بر روی نمونه لاواژ برونکوآلوئولار (BAL)نیز انجام داد.

مراجعه کننده قبل از انجام آزمایش باید چه شرایطی را رعایت کند؟

در آزمایشگاه وحید مقادیر طبیعی به صورت زیر گزارش می شود:

– Serum:
Negative: <0.5
Borderline: 0.5
Positive: >0.5
– BAL Index: <1

تفسیر نتایج

نتیجه مثبت این آزمایش نشان دهنده آسپرژیلوز تهاجمی است.نتایج مثبت باید همراه با سایر روشهای تشخیصی مثل کشت میکروبی،بررسی بافتی و شواهد رادیوگرافی مورد توجه قرار گیرد.

نتیجه منفی تشخیص آسپرژیلوز تهاجمی را رد نمی کند.در صورت منفی بودن آزمایش و ادامه علائم بهتر است آزمایش تکرار شود.بیمارانی که در معرض آسپرژیلوز تهاجمی  هستند،باید هفته ای دو مرتبه از نظر افزایش سطح آنتی ژن گالاکتومنان تحت نظر باشند.

نتایج کاذب

بسیاری از غذاها (ماکارونی ، برنج و غیره) حاوی گالاکتومانان هستند. تصور می شود که آسیب به دیواره روده توسط درمان سیتوتوکسیک ، انتقال گالاکتومانان از لومن روده به خون را ممکن می سازد و ممکن است تا حدی مسئول نرخ مثبت کاذب بالای این سنجش باشد.

جنسهای دیگر قارچها مانند پنی سیلیوم ((Penicillium  و پسیلومایسز  (Paecilomyces) با آنتی بادی مونوکلونال   EBA-2 موش مورد استفاده در سنجش واکنش نشان داده اند. این گونه ها به ندرت در بیماری قارچی مهاجم دخیل هستند. واکنش متقاطع با گونه های آلترناریا ((Alternaria نیز گزارش شده است.

آنتی بیوتیک های نیمه سنتتیک مانند پیپراسیلین ، آموکسی سیلین و آگمنتین ، که بر اساس ترکیبات طبیعی مشتق شده از جنس پنیسیلیوم هستند ، نشان داده شده است که با آنتی بادی مونوکلونال EBA-2 موش صحرایی که در سنجش استفاده می شود واکنش متقاطع ((Cross Reaction دارد.

ویژگی روش برای گونه های آسپرژیلوس  (Aspergillus) نمی تواند دخالت سایر عوامل بیماری زای قارچی را با علائم بالینی مشابه مانند فوزاریوم (Fusarium) ، آلترناریا (Alternaria) و  موکورالس( Mucorales) منتفی کند.

تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید: محمد حسین حسینی، دکتر محمد وحید دستجردی
تهیه شده توسط:
واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید
محمد حسین حسینی، دکتر محمد وحید دستجردی

:References

1. A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests

2. Principles of Biochemistry- Lehninger

  1. Laboratory test handbook,3rd edition ,David S.Jacobs

  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7833078/