Generic filters
Exact matches only

Protein S

Protein C

پروتئین S Protein S 1-این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌‍شود؟ Protein S Activity    Protein S Level     2-هدف از انجام تست چیست؟ پروتئین S به کمک پروتئین C در کنترل انعقاد خون نقش دارد.کمبود هر یک از این پروتئین‌ها منجر به تشکیل غیرطبیعی و بیش از اندازه لخته خون می‌شود. برای تولید […]

آزمایش پروتئین C و S

Protein C-S Thumb

آزمایش پروتئین C و S Protein C & S 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Protein C and S, Protein C Activity, Protein C Level, Protein S Activity, Protein S Level 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش عبارتست از کمک به بررسی علت ایجاد لخته خونی (ترومبوآمبولی) […]