گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های آزمایشگاه وحید

آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید پس از تلاش مستمر و بی وقفه، در سال 1397 موفق به اخذ استانداردهای بین المللی ذیل گردید:

ISO 15189: 2012 از کمپانی ASCB کشور انگلستان (الزامات کیفیت و صلاحیت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی)

ISO 9001: 2015 از کمپانی IQC (الزامات سیستم های مدیریت کیفیت)

ISO 45001: 2018 از کمپانی IQC (الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

ISO 10004: 2018 از کمپانی IQC (الزامات سنجش و پایش رضایت‌مندی مشتری)

ISO 45005: 2020 از کمپانی IQC (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کووید (Covid-19)

این آزمایشگاه همچنین در پایش سالیانه، موفق به تمدید این گواهینامه های بین المللی گردید