Generic filters
Exact matches only

اوروبیلینوژن در مدفوع

Urobilinogen in feces

  اوروبیلینوژن در مدفوع Urobilinogen in feces این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Fecal bile acids Urobilinogen in feces Stool bile acids Fecal bile salts Stool bile salts Bile acid malabsorption Fractionated and Total Bile Acids BA48F     هدف از انجام تست چیست؟ افزایش تخریب گلبول های قرمز (آنمی همولیتیک) میزان اوروبیلینوژن افزایش […]

Trypsin in Stool

تریپسین در مدفوع: کیموتریپسین Trypsin – Stool-Chymotrypsin این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Stool-Chymotrypsin , Trypsin هدف از انجام تست چیست؟ تریپسین آنزیم پروتئولیتیک است که در روده کوچک تشکیل می شود.در بالغین تریپسین توسط باکتری ها در دستگاه گوارش تخریب می شود.ترشح ناکافی تریپسین می تواند به سوءجذب و ناراحتی های گوارشی […]

استرونژیلوئیدس استرکورالیس

Strongyloides stercoralis

استرونژیلوئیدس استرکورالیس Strongyloides stercoralis این انگل از دسته نماتودها است.انسان میزبان اصلی استرونژیلوئیدس استرکورالیس است. در ایران بیشتر در سواحل گرم و مرطوب دریای خزر مشاهده می شود. بیماری زایی و علائم لارو استرونژیلوئیدیس استرکورالیس دارای چهار مرحله است: مرحله نفوذ لارو که اکثرا بدون علامت است و گاهی با خارش و کهیر موسوم به […]

الکترولیت های مدفوع :سدیم ،کلر ،پتاسیم و اسمولالیتی

اسمولالیته

الکترولیت های مدفوع :سدیم ،کلر ،پتاسیم و اسمولالیتی FBS (Fasting Blood Sugar) این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Electrolyte and Osmolality Panel, Feces هدف از انجام تست چیست؟ عملکرد طبیعی روده بزرگ در برگیرنده جذب مایعات و الکترولیت ها است.اندازه گیری الکترولیت های مدفوع بر ارزیابی عدم تعادل الکترولیت ها در بیماران مبتلا […]

آسکاریس لومبرکوئیدیس – کرم گرد بزرگ روده

Ascaris-Thumb

آسکاریس لومبرکوئیدیس (کرم گرد بزرگ روده) Ascaris lumbricoides دومین عفونت کرمی شایع جهان، بعد از کرمک است که بیشتر در مناطق معتدل و گرمسیری و کشورهای در حال توسعه با سطوح بهداشتی پایین دیده می شود.در ایران تا دو دهه قبل، آسکاریس شایع ترین عفونت کرمی بوده است و اغلب در مناطق روستایی دیده می […]

Scotch Tape

Scotch Tape

Scotch Tape Test تست نوار اسکاچ 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Enterobius vermicularis Preparation Enterobius Verm Exam Cellulose Tape Test Enterobiasis Test Ova and Parasite, Pinworm Preparation 2- هدف از انجام تست چیست؟ این تست برای تشخیص انگل Enterobius vermicularis در دستگاه گوارش انجام می‌شود. عفونت ناشی از Enterobius vermicularis یکی از رایج‌ترین […]

Stool Exam (SE)

Stool Exam

Stool Exam 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Parasitic Examination Stool Ova and Parasite Exam Fecal Smear 2- هدف از انجام تست چیست؟ آزمایش مدفوع برای تشخیص حضور انگل و عفونت دستگاه گوارش درخواست می‌شود. عفونت دستگاه گوارشی به دلایل مختلفی رخ می‌دهد بنابراین این آزمایش در کنار سایر تست‌های تکمیلی با […]

Occult Blood (OB)

OB

تست خون مخفی در مدفوع (Fecal Occult Blood Test) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Stool Occult Blood Fecal Occult Blood Test FOBT Guaiac-based FOBT 2- هدف از انجام تست چیست؟ FOBT حضور خون مخفی در نمونه مدفوع را تأیید می‌کند. این خون با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست. حضور خون در […]

Giardia Antigen

Giardia Antigen

ژیاردیا آنتی ژن در مدفوع (Giardia Antigen Stool) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Giardia Antigen Feces 2- هدف از انجام تست چیست؟ تست ژیاردیا آنتی ژن در مدفوع، برای شناسایی انگل ژیاردیا در نمونه مدفوع انجام می‌شود. Giardia lamblia (همچنین به عنوان Giardia duodenalis و Giardia intestinalis شناخته می‌شود) یک انگل […]