Generic filters
Exact matches only
 
اوروبیلینوژن در مدفوع

Urobilinogen in feces

این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟

 • Fecal bile acids
 • Urobilinogen in feces
 • Stool bile acids
 • Fecal bile salts
 • Stool bile salts
 • Bile acid malabsorption
 • Fractionated and Total Bile Acids
 • BA48F
 
 
 

هدف از انجام تست چیست؟

افزایش تخریب گلبول های قرمز (آنمی همولیتیک) میزان اوروبیلینوژن افزایش می یابد.در کل  در بیماری های کبدی، جریان بیلی روبین را به سمت روده کاهش می دهد و در نتیجه مقدار اوروبیلینوژن مدفوع کاهش می یابد.

به اضافه اینکه انسداد کامل مجاری صفراوی هم مقدار اوروبیلینوژن را به شدت کاهش می دهد.این آزمایش برای بررسی بیماری های همولیتیک و انسدادهای کبدی انجام می شود.تعیین مقدار اوروبیلینوژن مدفوع برای برآورد میزان ترشح پیگمانت های صفراوی که نتیجه تخریب هموگلوبین هستند کاربرد دارند. اسیدهای صفراوی محصولات طبیعی سنتز کلسترول هستند که به امولسیون سازی و جذب چربی های رژیم غذایی در روده کوچک کمک می کنند.

اکثر اسیدهای صفراوی در ایلئوم افراد سالم بازجذب می شوند و تنها 5 درصد آن از طریق مدفوع دفع می شود. اختلال در جذب اسیدهای صفراوی در ایلئوم انتهایی منجر به اسیدهای صفراوی اضافی در روده بزرگ می شود که می تواند باعث اسهال ناشی از ترشح کلرید و آب شود. وضعیتی به نام سوء جذب اسید صفراوی (BAM)

 
 
 
 

این تست چه زمانی درخواست میشود؟

بررسی عملکرد پانکراس

کمک به ارزیابی بیماران مشکوک به علائم سندرم روده تحریک پذیر – اسهال (IBS-D) به دلیل سوء جذب اسید صفراوی

 

تست‌های آزمایشگاهی مکمل این آزمایش کدامند؟

AST, ALT, ALP, Gamma-Glutamyl Transferase (gGT),Albumin, Total protein, Amylase, Lipase, Bilirubin (D & T)

 

چه نوع نمونه‌ای برای این تست نیاز است؟

مدفوع

 

مراجعه کننده قبل از انجام آزمایش باید چه شرایطی را رعایت کند؟

از  3 روز قبل و در طول دوره جمع آوری نمونه:

 1. بیمار باید رژیم غذایی کنترل شده چربی داشته باشد (100-150 گرم چربی در روز)
 2. ملین (به ویژه روغن معدنی و روغن کرچک) مصرف نکند
 3. مکمل های غذایی مسدود کننده چربی بدون جایگزین های چربی مصنوعی (به عنوان مثال، Olestra) مصرف نکند
 4. یک هفته قبل از انجام آزمایش بیمار نباید آنتی بیوتیک مصرف کرده باشد.
 5. در زمان نمونه گیری باید از برخورد نور به نمونه جلوگیری شود.
 
 

دامنه مرجع:

مقادیر طبیعی به صورت زیر گزارش می شود:

 

50 – 300 mg/24hrs or 100 – 400 Ehrlich U/100g

Newborns-6 month: Negative

 
 
 
 
 
 

تفسیر نتایج

مقادیر افزایش یافته می تواند به آنمی همولیتیک دلالت داشته باشد.

کاهش در:

 • انسداد کامل مجاری صفراوی
 • بیماری های حاد کبدی (هپاتیت عفونی)
 • آنتی بیوتیک های خوراکی که فلور طبیعی روده را تغییر می دهند.
 • آنمی آپلاستیک که در نتیجه ی آن کاهش هموگلوبین است.
 
 
تهیه شده توسط:
واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید
دکتر محمد وحید دستجردی
تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید: دکتر محمد وحید دستجردی