Generic filters
Exact matches only

Trypsin in Stool

تریپسین در مدفوع: کیموتریپسین Trypsin – Stool-Chymotrypsin این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Stool-Chymotrypsin , Trypsin هدف از انجام تست چیست؟ تریپسین آنزیم پروتئولیتیک است که در روده کوچک تشکیل می شود.در بالغین تریپسین توسط باکتری ها در دستگاه گوارش تخریب می شود.ترشح ناکافی تریپسین می تواند به سوءجذب و ناراحتی های گوارشی […]