Generic filters
Exact matches only

Prothrombin Time (PT)

PT-Thumb

آزمایش زمان پروترومبین Prothrombin Time (PT) 1- این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌شود؟ Protime 2- هدف از انجام تست چیست؟ پروتئین پروترومبین به‌ وسیله کبد برای تکمیل فرآیند انعقاد ساخته می‌شود. ساخت پروترومبین به جذب کافی ویتامینK   توسط بدن وابسته است. در طول پروسه انعقاد، پروترومبین به ترومبین تبدیل می‌شود. در بیماران […]