Generic filters
Exact matches only

آمونیاک NH3

Ammonia

آمونیاک Ammonia NH3 این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Ammonia NH3 (Ammonia) هدف از انجام تست چیست؟ آمونیاک محصول زائد کاتابولیسم پروتئین است که توسط عملکرد باکتری های روده بر روی پروتئین ها و هیدرولیز گلوتامین در کلیه ساخته میشود و به طور بالقوه برای سیستم عصبی مرکزی سمی است. افزایش آمونیاک پلاسما […]