Generic filters
Exact matches only

Lipase

Lipase

تست لیپاز Lipase 1- این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌شود؟ LPS 2- هدف از انجام تست چیست؟ لیپاز یا Triacylglycerol acylhydrolase جزء آنزیم‌های هیدرولیزکننده محسوب می‌شود. این آنزیم (به وسیله مولکول آب) استرهای با زنجیره طولانی را هیدرولیز و اسیدهای چرب آزاد و گلیسرول تولید می‌کند. ویژگی های منحصر به فرد و […]