Generic filters
Exact matches only

آزمایش انسولین

Insulin-Thumb

آزمایش انسولین Insulin 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Insulin 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش عبارتست از: ارزیابی تولید انسولین توسط سلولهای بتا پانکراس تشخیص وجود تومور تولید کننده انسولین در سلولهای جزایر پانکراس تعیین علت افت قند خون تشخیص مقاومت به انسولین تعیین زمان مصرف […]