Generic filters
Exact matches only

آزمایش دیگوکسین

Digoxin-Thumb

آزمایش دیگوکسین Digoxin 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Digoxin, Lanoxin 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، ارزیابی غلظت داروی دیگوکسین در خون است که آیا در حد درمانی قرار دارد یا به میزان سمی (توکسیک) رسیده است. دیگوکسین دارویی است که برای درمان نارسایی قلبی و […]