Generic filters
Exact matches only
آزمایش دیگوکسین

Digoxin

1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟

Digoxin, Lanoxin

2- هدف از انجام تست چیست؟

هدف از انجام این آزمایش، ارزیابی غلظت داروی دیگوکسین در خون است که آیا در حد درمانی قرار دارد یا به میزان سمی (توکسیک) رسیده است.

 

دیگوکسین دارویی است که برای درمان نارسایی قلبی و ریتم غیر طبیعی ضربان قلب استفاده می شود. نارسایی قلبی از جمله نارسایی احتقانی قلب موجب کاهش کارایی قلب در گردش خون می شود. در نتیجه، خون به پاها، دست ها، ریه ها و کبد باز می گردد و باعث تورم، تنگی نفس و خستگی می شود.

برای رفع برخی از علائم نارسایی قلبی، دیگوکسین تجویز می شود. این دارو انقباض های قلب را تقویت می کند و به قلب کمک می کند تا خون را به طور مؤثرتری پمپاژ کند. دیگوکسین همچنین به کنترل ضربان قلب و آریتمی کمک می کند. این دارو نارسایی قلبی و یا آریتمی قلبی را درمان نمی کند، اما می تواند در کنار رژیم غذایی، ورزش و سایر داروها به کنترل علائم کمک کند.

میزان دیگوکسین در خون فردی که این دارو را دریافت می کند، باید کنترل شود. اگر مقدار دیگوکسین در خون خیلی پایین باشد، ممکن است علائم عود کنند و اگر خیلی زیاد باشد، ممکن است سمیت ایجاد شود. دوز دیگوکسین ممکن است براساس میزان بدست آمده در آزمایش، تنظیم شود.

3- این تست چه زمانی درخواست می‌شود؟

پس از شروع درمان با دیگوکسین و در فواصل زمانی منظم برای اطمینان از اینکه سطح دارو در محدوده درمانی مناسب قرار دارد، به انجام آزمایش دیگوکسین نیاز است.

4- تست‌های آزمایشگاهی مکمل این آزمایش کدامند؟

Creatinine, BUN, Magnesium, Potassium

5- چه نوع نمونه‌ای برای این تست درخواست می‌شود؟

نمونه خون

6- مراجعه کننده قبل از انجام آزمایش باید چه شرایطی را رعایت کند؟

معمولاً قبل از انجام این تست نیاز به رعایت شرایط خاصی نیست، اما زمان جمع آوری نمونه مهم است. به طور معمول، نمونه خون باید 6-8 ساعت پس از مصرف دوز دارو جمع آوری شود. در بسیاری از مواقع ، قبل از مصرف دوز بعدی، نمونه خون گرفته می شود.

7- نحوه جمع‌آوری نمونه چگونه است؟

برای این آزمایش، خونگیری از ورید بازویی انجام می شود. قبل از نمونه گیری، فرد مراجعه کننده باید داروهایی که مصرف می کند به همراه آخرین زمان مصرف دارو را به اطلاع پرسنل نمونه گیر در آزمایشگاه برساند.

8- روش انجام تست چیست؟

برای انجام این آزمایش از روش های زیر استفاده می شود:

  • Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA)
  • Chemiluminescence immunoassay (CLIA)
  • Enzyme immunoassay (EIA)

9- چه عواملی باعث تداخل و ایجاد نتایج کاذب در انجام تست می‌شود؟

  • فیبر موجود در رژیم غذایی، داروهای ضد اسید معده و کلستیرامین جذب دیگوکسین را کاهش می دهند.
  • القاگرهای آنزیمی مانند فنی توئین و ریفامپیسین می توانند کلیرانس غیر کلیوی دیگوکسین را افزایش دهند.

10- نتایج این تست چگونه گزارش می‌شود؟

میزان طبیعی غلظت دیگوکسین در آزمایشگاه وحید بر حسب  ng/mL بصورت ذیل می باشد، اگرچه این میزان در هر آزمایشگاه و هر سن و جنس متفاوت است.

برای نارسایی احتقانی قلب، محدوده درمانی دیگوکسین ممکن است بین 0.5 تا 0.8 ng/mL باشد. پاسخ هر بیمار به داروها متفاوت است. عوامل بسیاری از جمله عملکرد کلیه و استفاده از داروهای دیگر ممکن است در این مسآله تاثیر داشته باشند.

Therapeutic Range: 0.6 – 1.2
The upper end of the therapeutic range: 1.2 – 2
Toxic range: > 2

اثرات ناشی از سمیت دیگوکسین:

گوارشی: حالت تهوع، استفراغ، اسهال یا یبوست، درد شکم

  • عصبی: سردرد، خستگی، بی خوابی، گیجی، سرگیجه
  • بینایی: تاری دید
  • قلبی: برادی‌کاردی، تاکی‌کاردی بطنی و سایر آریتمی ها

علایم سمیت با دیگوکسین به غلظت دارو مربوط است. این علایم می تواند با کاهش پتاسیم خون بدتر شود. در صورت تجویز همزمان دیگوکسین با داروهای دیورتیک، باید احتیاط شود. سن و شدت بیماری قلبی نیز از عوامل تاثیر گذار بر سمیت دیگوکسین هستند.

تهیه شده توسط:
واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید
دکتر احسان کاکاوندی، دکتر محمد وحید دستجردی
تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید: دکتر احسان کاکاوندی، دکتر محمد وحید دستجردی

:References

Jacobs & DeMott Laboratory Test Handbook with Key Word Index 5th Edition