Generic filters
Exact matches only

Cystatin

cystatin c

Cystatin C این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ CSTCE, Cystatin C هدف از انجام تست چیست؟ سیستاتین C یک مهارکننده سیستئین پروتئیناز با وزن مولکولی کم (13250 کیلو دالتون) است که توسط تمام سلول های هسته دار تولید می شود و در مایعات بدن از جمله سرم یافت می شود. از آنجایی که […]