Generic filters
Exact matches only

کلسی تونین

calcitonin

آزمایش کلسی تونین Calcitonin این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Thyrocalcitonin ,CT ,  Calcitonin  Serum هدف از انجام تست چیست؟ کلسی تونین، هورمون پلی پپتیدی است که توسط سلول هایc(پارافولیکولی)غده تیروئید ترشح شده و برداشت کلسیم از استخوان ها را با تنظیم تعداد و فعالیت استئوبلاست ها مهار میکند.کلسی تونین در پاسخ مستقیم […]