Generic filters
Exact matches only

Cancer Antigen 125 (CA125)

CA125

Cancer Antigen 125 (CA125) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ CA125 Tumor Marker 2- هدف از انجام تست چیست؟ پروتئین  CA125 به عنوان یک تومورمارکر بر روی سطح اغلب(نه همه‌ی) سلول‌های سرطان تخمدان ظاهر می‌شود. آزمایش CA125  سطح این پروتئین در خون را اندازه‌گیری می‌کند. افزایش   CA125در همه‌ی خانم‌های مبتلا به سرطان […]