Generic filters
Exact matches only

مولفه C_3 کمپلمان

C3 Complement

مولفه C3 کمپلمان این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Complement C3 , C3 هدف از انجام تست چیست؟ پروتئین  تشکیل دهنده ی 70% از پروتئین های سیستم کمپلمان است.این پروتئین برای فعال سازی مسیر کلاسیک و آلترناتیو(Alternative) سیستم کمپلمان ضروری است. پروتئین  می تواند در برخی واکنش هایی که توسط آنتی ژن و […]