Generic filters
Exact matches only

ویروس عفونت چشمی و گوارشی (Adeno Virus)

AdenoVirus-Thumb

ویروس عفونت چشمی و گوارشی (Adenovirus): آدنوویروس ها ویروس های شایعی هستند که ایجاد دامنه ای از بیماری ها می کنند. افراد با سیستم ایمنی ضعیف یا بیماری های تنفسی یا قلبی بیشتر در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند. دوره کمون بیماری آدنوویروس در عفونت های تنفسی 14-2 روز است و در عفونت […]