Generic filters
Exact matches only

Protein S

Protein C

پروتئین S Protein S 1-این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌‍شود؟ Protein S Activity    Protein S Level     2-هدف از انجام تست چیست؟ پروتئین S به کمک پروتئین C در کنترل انعقاد خون نقش دارد.کمبود هر یک از این پروتئین‌ها منجر به تشکیل غیرطبیعی و بیش از اندازه لخته خون می‌شود. برای تولید […]