Generic filters
Exact matches only

Amylase

Amylase

آمیلاز خون Amylase این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Amylase هدف از انجام تست چیست؟ آمیلاز آنزیم تبدیل کننده نشاسته به گلوکز است که در غدد بزاقی و به طور عمده در پانکراس (لوزالمعده)ساخته می شود. فعالیت کمتری از این آنزیم در تخمدان،عضلات اسکلتی و روده دیده می شود. اگر در غدد بزاقی […]