Generic filters
Exact matches only

ویروس نقص ایمنی اکتسابی (HIV)

HIV-Thumb

ویروس نقص ایمنی (Human immunodeficiency virus= HIV): این ویروس اولین بار در نوعی شامپانزه در مرکز آفریقا کشف شد و مشخص شد که به مرور زمان در طی شکار و تماس انسان با خون و گوشت آلوده میمونها، این ویروس تغییراتی در ساختار خود داده است و با بدن انسان تطبیق یافته و به اسم […]