Generic filters
Exact matches only

تبخال دهانی و تناسلی ویروسی (Herpes Simplex Virus)

HSV-Thumb

ویروس هرپس سیمپلکس و ساختمان ویروس HSV: بعنوان هرپس نیز شناخته شده است. ویروس هایی از خانواده هرپس ویریده هستند که دارای ژنوم DNA دو رشته ای خطی هستند که در یک پوشش پروتئینی به نام کپسید قرار می گیرد و سپس لایه ای به نام تگومنت کپسید را می پوشاند و در نهایت دو […]