Generic filters
Exact matches only

آزمایش IGF-1

IGF1-Thumb

آزمایش IGF-1 فاکتور رشد شبه انسولین-1 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Insulin-like Growth Factor-1, Somatomedin C 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش عبارتست از: کمک به تشخیص کمبود هورمون رشد کمک به تشخیص افزایش بیش از حد هورمون رشد ارزیابی عملکرد هیپوفیز پایش اثربخشی درمان هورمون […]