Generic filters
Exact matches only

تست عرق (Sweat Test)

Sweat Test

تست عرق 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Sweat chloride Sweat electrolytes Iontophoretic sweat test Cystic Fibrosis test 2- هدف از انجام تست چیست؟ در این آزمایش مقدار سدیم و کلر موجود در عرق اندازه‌گیری می‌شود. الکترولیت‌های سدیم و کلر به تنظیم آب در بافت‌های بدن کمک می‌کنند. کلر معمولاً برای حفظ […]