Generic filters
Exact matches only

ISO10004

ISO 10004 : 2018 استاندارد بین المللی الزامات سنجش و پایش رضایت‌مندی مشتری ISO 10004: 2018 یکی از عناصر کلیدی موفقیت هر سازمانی، رضایت مشتری از سازمان و خدمات آن می باشد، بنابراین سنجش و پایش رضایت مشتری امری ضروری است. اطلاعاتی که از طریق سنجش و پایش رضایت مشتری بدست می آید، به شناسایی […]