Generic filters
Exact matches only

Hepatitis B

Hepatitis-B-Thumb

هپاتیت B هپاتیت نوع B بر اثر عفونت با ویروس HAV ایجاد می‌شود که متعلق به خانواده هپادنا ویریده است و ژنوم  DNA دارد. این ویروس می‌تواند هم عفونت حاد هم مزمن ایجاد کند. خصوصیات ویروس هپاتیت B : یک ویروس با ژنوم DNA دو رشته‌ای و پوشش‌دار است. ویروسی از خانواده هپادنا ویروس یکی […]