Generic filters
Exact matches only

آزمایش IGFBP-3

IGFBP3-Thumb

آزمایش IGFBP-3 (پروتئین شماره 3 متصل شونده به فاکتور رشد شبه انسولین) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ IGF Binding Protein-3, IGFBP-3, IGFBP3, Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3, Somatomedin C binding protein 2- هدف از انجام تست چیست؟ سیستم فاکتور های رشد شبه انسولینی نقش کلیدی در رشد و تمایز سلول های […]