Generic filters
Exact matches only
آزمایش IGFBP-3

(پروتئین شماره 3 متصل شونده به فاکتور رشد شبه انسولین)

1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟

IGF Binding Protein-3, IGFBP-3, IGFBP3, Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3, Somatomedin C binding protein

2- هدف از انجام تست چیست؟

سیستم فاکتور های رشد شبه انسولینی نقش کلیدی در رشد و تمایز سلول های طبیعی و بدخیم ایفا می کنند. اعضای این سیستم شامل هورمون رشد (GH)، فاکتور رشد شبه انسولین-1 و -2 (IGF-I, -II)، گیرنده های نوع I و II، پروتئازها و پروتئین های متصل شونده به فاکتور رشد شبه انسولین هستند.

IGFBP-3 فراوانترین عضو از خانواده پروتئین های متصل شونده به فاکتورهای رشد شبه انسولینی است. این پروتئین توسط کبد تولید می شود که وظیفه آن انتقال، کنترل فراهمی زیستی و تنظیم نیمه عمر فاکتورهای رشد شبه انسولینی بخصوص فاکتور رشد شبه انسولینی-1 (IGF-1) است. IGFBP-3 همچنین در تنظیم رشد نقش دارد. اندازه گیری IGFBP-3 در مواردی همچون کمبود هورمون رشد، آکرومگالی، کم کاری هیپوفیز و همچنین پایش درمان با هورمون رشد نوترکیب کاربرد دارد. متخصصین اطفال معمولا به منظور کاهش تاثیر متغیرهای مختلف بر روی مقدار GH و IGF-1، آزمایش IGFBP-3 را درخواست می دهند. از طرفی اندازه گیری IGFBP-3 جهت پیش بینی پاسخ به درمان در موارد تجویز GH اگزوژن، بسیار کمک کننده است.  

3- این تست چه زمانی درخواست می‌شود؟

در موارد زیر به انجام این آزمایش نیاز است:

 • تشخیص اختلالات رشد
 • تشخیص نقص هورمون رشد در بزرگسالان
 • تشخیص و پایش اثربخشی درمان آکرومگالی و ژیگانتیسم (بعنوان تست مکمل در کنار آزمایش های IGF-1 و GH)
 • پایش اثربخشی درمان با هورمون رشد نوترکیب انسانی
GH disorders

4- تست‌های آزمایشگاهی مکمل این آزمایش کدامند؟

IGF-1, Growth Hormone (GH), Glucose Tolerance Test, Free T4, TSH

5- چه نوع نمونه‌ای برای این تست درخواست می‌شود؟

نمونه خون

6- مراجعه کننده قبل از انجام آزمایش باید چه شرایطی را رعایت کند؟

معمولاً قبل از انجام این تست باید شرایط ناشتایی رعایت شود.

7- نحوه جمع‌آوری نمونه چگونه است؟

برای این آزمایش، خونگیری از ورید بازویی انجام می شود. قبل از نمونه گیری، فرد مراجعه کننده باید داروهایی که مصرف می کند به همراه آخرین زمان مصرف دارو را به اطلاع پرسنل نمونه گیر در آزمایشگاه برساند.

8- روش انجام تست چیست؟

برای انجام این آزمایش از روش های زیر استفاده می شود:

 • ChemiLuminescence immunoassay(CLIA)
 • Enzyme immunoassay (EIA)
 • Radioimmunoassay (RIA)

9- چه عواملی باعث تداخل و ایجاد نتایج کاذب در انجام تست می‌شود؟

 • مقدار IGFBP-3 در سن مختلف متفاوت است و همچنین با فرارسیدن بلوغ جنسی نیز تغییر خواهد کرد.
 • اختلاف بین مقدار IGF-1 و IGFBP-3 به ندرت بعلت اختلالات کبد و کلیه دیده می شود.
 • تغذیه می تواند مقدار IGFBP-3 را تحت تاثیر قرار دهد.

10- نتایج این تست چگونه گزارش می‌شود؟

میزان طبیعی IGFBP-3 در آزمایشگاه وحید بر حسب mg/L بصورت ذیل می باشد، اگرچه این میزان در هر آزمایشگاه و هر سن و جنس متفاوت است.

1 – 3 yrs :1.02 – 3.47
3 – 5 yrs :1.08 – 3.91
5 – 7 yrs :1.19 – 4.2
7 – 9 yrs :1.25 – 4.22
9 – 11 yrs :1.47 – 4.57
11 – 13 yrs :1.58 – 5.39
13 – 15 yrs :1.62 – 6.20
15 – 17 yrs :1.70 – 5.86

کاهش IGFBP-3 در موارد زیر مشاهده می‌شود:

 • کمبود هورمون رشد
 • مقاومت به هورمون رشد
 • گرسنگی طولانی مدت
 • سوء تغذیه مزمن
 • نارسایی کبد
 • دیابت شیرین

افزایش IGFBP-3 در موارد زیر مشاهده می‌شود:

 • تولید بیش از حد هورمون رشد
 • تجویز بیش از حد هورمون رشد نوترکیب
 • نارسایی مزمن کلیه
تهیه شده توسط:
واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید
دکتر احسان کاکاوندی، دکتر محمد وحید دستجردی
تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید: دکتر احسان کاکاوندی، دکتر محمد وحید دستجردی

:References

Jacobs & DeMott Laboratory Test Handbook with Key Word Index 5th Edition