Generic filters
Exact matches only

Hepatitis E and G

Hepatitis-Thumb

هپاتیت E ویروس هپاتیت E از خانواده کلسی ویروسهاست که دارای ژنوم RNA دار تک رشته ای است. این ویروس از طریق دهانی مدفوعی منتقل میشود و باعث ایجاد عفونت حاد در افراد سالم میشود. در زنان باردار و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند این ویروس ایجاد هپاتیت مزمن میکند که منجر به مرگ […]