Generic filters
Exact matches only

آزمایش تستوسترون

testosteron-thumb

آزمایش تستوسترون (Testosterone) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ تستوسترون 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش عبارتست از: ارزیابی عملکرد هورمون های مترشحه از غدد جنسی (بیضه و تخمدان) در زنان: کمک به تشخیص علت پرمویی، سندروم تخمدان پلی کیستیک و بروز صفات ثانویه جنسی مردانه (ویریلیزاسیون: […]