Generic filters
Exact matches only
آزمایش تستوسترون

(Testosterone)

1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟

تستوسترون

2- هدف از انجام تست چیست؟

هدف از انجام این آزمایش عبارتست از:

 • ارزیابی عملکرد هورمون های مترشحه از غدد جنسی (بیضه و تخمدان)
 • در زنان: کمک به تشخیص علت پرمویی، سندروم تخمدان پلی کیستیک و بروز صفات ثانویه جنسی مردانه (ویریلیزاسیون: پرمویی، قاعدگی نامنظم، ویژگی های مردانه، بم شدن صدا، و …)
 • در مردان: کمک به تشخیص علت اختلال نعوظ یا ناباروری و همچنین بررسی عملکرد بیضه در شرایط بالینی که پروتئینهای متصل شونده به تستوسترون، ممکن است تغییر یابند (مانند چاقی ، سیروز کبدی، اختلالات تیروئید)
 • در كودكان: کمک به تشخیص علت بروز دستگاه تناسلی مبهم، بلوغ جنسی دیررس و یا زودرس

تستوسترون هورمون جنسی اصلی در مردان (آندروژن) است. این هورمون مسئول بروز صفات جسمی (فیزیکی) مردانه است. اگرچه تستوسترون یک هورمون جنسی مردانه محسوب می شود، اما هم در خون مردان و هم در خون زنان وجود دارد. تستوسترون عمدتاً توسط سلولهای لیدیگ بیضه های مرد تولید می شود. همچنین توسط غدد فوق کلیه مردان و زنان و به مقدار خیلی کم توسط تخمدان ها در زنان تولید می گردد.

تستوسترون در مردان موجب بروز صفات ثانویه جنسی از جمله بزرگ شدن آلت تناسلی، رشد موهای زاید بدن، رشد عضلات و بم شدن صدا می شود. این هورمون در پسران طی دوران بلوغ و در مردان بالغ به مقدار زیادی وجود دارد تا میل جنسی را تنظیم نموده و توده عضلانی بدن را حفظ نماید. تستوسترون در زنان به استرادیول (هورمون جنسی اصلی زنان) تبدیل می شود.

تولید هورمون تستوسترون توسط هورمون LH (تولید شده از غده هیپوفیز) تحریک و کنترل می شود.

ریتم نوسانات میزان تستوسترون در خون روزانه است که در ساعات اولیه صبح (حدود 4 تا 8 صبح) به بیشترین میزان خود رسیده و در عصر (حدود 4 تا 8 بعد از ظهر) به پایین ترین مقدار خواهد رسید. همچنین مقدار آن پس از ورزش افزایش یافته و با افزایش سن کاهش می یابد.

3- این تست چه زمانی درخواست می‌شود؟

در موارد زیر به انجام این آزمایش نیاز است:

 • در مردان: شک بالینی به ناباروری، اختلال نعوظ
 • در پسران: هنگام بروز بلوغ جنسی دیررس و یا زودرس
 • در زنان: هنگام بروز صفات مردانه از جمله صدای بم، پرمویی، خونریزی غیر طبیعی رحم، آمنوره و یا ناباروری

4- تست‌های آزمایشگاهی مکمل این آزمایش کدامند؟

FSH, LH, SHBG, DHEAS, Estradiol, Semen Analysis, AMH, Androstenedione

5- چه نوع نمونه‌ای برای این تست درخواست می‌شود؟

نمونه خون

6- مراجعه کننده قبل از انجام آزمایش باید چه شرایطی را رعایت کند؟

معمولاً قبل از انجام این تست نیاز به رعایت شرایط خاصی از جمله ناشتایی نیست. بیشترین مقدار این هورمون در خون در ساعت 7 صبح وجود دارد، بنابراین نمونه گیری بهتر است در این ساعت انجام شود.

7- نحوه جمع‌آوری نمونه چگونه است؟

برای این آزمایش، خونگیری از ورید بازویی انجام می شود. قبل از نمونه گیری، فرد مراجعه کننده باید داروهایی که مصرف می کند به همراه آخرین زمان مصرف دارو را به اطلاع پرسنل نمونه گیر در آزمایشگاه برساند.

8- روش انجام تست چیست؟

برای انجام این آزمایش از روش های زیر استفاده می شود:

 • ElectroChemiLuminescence immunoassay (ECLIA)
 • Chemiluminescence immunoassay (CLIA)
 • Enzyme immunoassay (EIA)
 • Radioimmunoassay (RIA)

9- چه عواملی باعث تداخل و ایجاد نتایج کاذب در انجام تست می‌شود؟

 • مصرف الکل در مردان ممکن است مقدار تستوسترون را کاهش دهد.
 • استروژن تراپی ممکن است مقدار تستوسترون را افزایش دهد.
 • داروهایی که ممکن است موجب افزایش مقدار تستوسترون شوند عبارتند از داروهای ضد تشنج، باربیتوراتها، استروژن ها و داروهای ضد بارداری خوراکی.
 • داروهایی که ممکن است باعث کاهش مقدار تستوسترون شوند شامل آندروژن ها، دگزامتازون، دی اتیل استیل بسترول، دیگوکسین، کتوکونازول، فنوتیازین، اسپیرونولاکتون و استروئیدها هستند.

10- نتایج این تست چگونه گزارش می‌شود؟

میزان طبیعی تستوسترون در آزمایشگاه وحید بر حسب ng/mL بصورت ذیل می باشد، اگرچه این میزان در هر آزمایشگاه و هر سن و جنس متفاوت است.

Men: 2.3 – 8.58

Women: 0.1 – 0.9

کاهش تستوسترون تام مردان در موارد زیر مشاهده می‌شود:

 • هایپوگنادیسم (کم کاری غدد جنسی)
 • سندروم کلاین‌فلتر
 • کم کاری هیپوفیز (اولیه و ثانویه)
 • ارکیدکتومی (برداشتن بیضه)
 • سیروز کبدی
 • سندروم داون
 • بلوغ جنسی دیررس

کاهش تستوسترون آزاد مردان در موارد زیر مشاهده می‌شود:

 • هایپوگنادیسم (کم کاری غدد جنسی)
 • مردان مسن

افزایش تستوسترون تام مردان در موارد زیر مشاهده می‌شود:

 • پرکاری تیروئید
 • سندروم های مقاومت به آندروژن
 • تومورهای غده فوق کلیه
 • بلوغ زودرس و هایپرپلازی غده فوق کلیه در پسران

افزایش تستوسترون تام زنان در موارد زیر مشاهده می‌شود:

 • تومورهای غده فوق کلیه
 • تورموهای تخمدان (خوش خیم یا بدخیم)
 • بیماری تروفوبلاستیک بارداری
 • پرمویی بدون علت
 • تومور Hilar cell (جزء نادرترین تومورهای تخمدان)

افزایش تستوسترون آزاد زنان در موارد زیر مشاهده می‌شود:

 • پرمویی
 • تخمدان پلی کیستیک
 • بروز صفات ثانویه جنسی مردانه (ویریلیزاسیون: پرمویی، قاعدگی نامنظم، ویژگی های مردانه، بم شدن صدا، و …)

11- مطالب مرتبط:

تستوسترون آزاد یا Free Testosterone :

حدود دو سوم تستوسترون در خون به گلوبین اتصالی هورمون جنسی (SHBG) و حدود یک سوم آن به آلبومین متصل است. کمتر از 4 درصد تستوسترون در خون به صورت آزاد (Free) است.

مجموع تستوسترون آزاد و متصل به آلبومین، بخش فراهمی زیستی یا bioavailable تستوسترون نامیده می شود که فرم فعال این هورمون است و روی بافت های هدف خود اثر می گذارد. 

برای اکثر اهداف بالینی و تشخیصی، اندازه گیری تستوسترون تام (Total) تمام اطلاعات ضروری را تامین می کند و اندازه گیری تستوسترون Free ندرتا اندیکاسیون پیدا می کند، مثلا در شرایط زیر:

 • در بیماران چاق که گاهی غلظت SHBG و در نتیجه مقدار تستوسترون تام پایین است
 • در بیماران مبتلا به سیروز و بیماری مزمن کلیوی، کاهش SHBG موجب کاهش تستوسترون تام می شود اما مقدار تستوسترون آزاد تحت تاثیر قرار نمی گیرد
 • در برخی شرایط بالینی که تستوسترون تام بعلت افزایش SHBG شاخص مناسبی برای ارزیابی میزان تستوسترون فعال نیست
 • مصرف داروهایی که میزان T4BG را تغییر می دهند (مانند استروژن ها، قرص های ضد بارداری، پرفنازین، کلوفیبرات، هروئین، متادون، سالیسیلات ها، فنی توئین، پنی سیلین و هپارین) ممکن است میزان گلوبین های متصل شونده به تستوسترون را نیز تغییر دهند، اما مقدار تستوسترون آزاد تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

میزان طبیعی تستوسترون آزاد (Free Testosterone) در آزمایشگاه وحید بر حسب pg/ml بصورت ذیل می باشد، اگرچه این میزان در هر آزمایشگاه و هر سن و جنس متفاوت است.

محدوده سنی

محدوده مرجع

1 Days – 12 Years (Men)0 – 4.6
1 Days – 12 Years (Women)0 – 1.46
13 – 18 Years (Men)0.18 – 23.08
13 – 18 Years (Women)0 – 2.24
19 – 55 Years (Men)1 – 28.28
19 – 55 Years (Women)0 – 2.85
> 55 Years (Men)0.7 – 21.45
> 55 Years (Women)0 – 1.56
تهیه شده توسط:
واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید
دکتر احسان کاکاوندی، دکتر محمد وحید دستجردی
تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید: دکتر احسان کاکاوندی، دکتر محمد وحید دستجردی

:References

Jacobs & DeMott Laboratory Test Handbook with Key Word Index 5th Edition