Generic filters
Exact matches only
آزمایش هورمون تیروئید T4

Thyroxine

1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟

Thyroxine، تیروکسین

2- هدف از انجام تست چیست؟

هدف از انجام این آزمایش، کمک به ارزیابی عملکرد غده تیروئید، تشخیص اختلالات غده تیروئید، تشخیص کم کاری مادرزادی غده تیرویید در نوزادان، پایش درمان بیماران مبتلا به کم کاری و یا پرکاری تیروئید است.

T3 و T4 دو هورمون اصلی هستند که توسط غده تیروئید تولید می شود. تیروئید اندام کوچک پروانه ای شکل است که در جلوی گلو بین مهره پنجم گردنی و مهره اول سینه ای، زیرAdam’s apple  یا سیب آدم (برجستگی حلقی غضروف تیروئید) قرار دارد. هورمون های T3 و T4 با هم در کنترل و تنظیم میزان استفاده بدن از انرژی نقش دارند. تقریباً تمام T3 (و T4) موجود در خون به پروتئین متصل می باشد. بقیه آن بصورت آزاد (غیر متصل به پروتئین) است و از نظر بیولوژیکی، فرم فعال هورمون می باشد.

بیشتر هورمون تولید شده توسط تیروئید، T4 است. این هورمون نسبتاً غیرفعال است ، اما در کبد و سایر بافت ها به T3 (فرم فعال تر) تبدیل می شود.

Thyroid-Gland

3- این تست چه زمانی درخواست می‌شود؟

در موارد زیر آزمایش  T4انجام می شود:

 • زمانی که علایم و نشانه های کم کاری یا پر کاری تیروئید وجود دارد
 • اگر نتیجه آزمایش TSH غیر طبیعی باشد
 • بعنوان یکی از آزمایش های چکاپ
 • آزمایش غربالگری کم کاری تیروئید در نوزادان

4- تست‌های آزمایشگاهی مکمل این آزمایش کدامند؟

TSH, T3, T3RU (T3 resin uptake), Free T3, Free T4, T3 uptake, T4 uptake, Anti TPO antibody (Thyroperoxidase), Thyroglobulin, Thyroglobulin-Ab (Tg-AB),

5- چه نوع نمونه‌ای برای این تست درخواست می‌شود؟

نمونه خون

6- مراجعه کننده قبل از انجام آزمایش باید چه شرایطی را رعایت کند؟

بهتر است قبل از انجام این تست شرایط ناشتایی رعایت شده و آزمایش در صبح انجام شود. اگر فرد تحت درمان با داروی تیروئید است بهتر است صبح ابتدا آزمایش انجام شده سپس داروی تجویز شده توسط پزشک معالج مصرف گردد. موارد متعددی با سطح این هورمون در خون تداخل می کنند که در بخش عوامل مداخله گر به آنها اشاره می گردد.

7- نحوه جمع‌آوری نمونه چگونه است؟

برای این آزمایش، خونگیری از ورید بازویی انجام می شود. قبل از نمونه گیری، فرد مراجعه کننده باید داروهایی که مصرف می کند به همراه آخرین زمان مصرف دارو را به اطلاع پرسنل نمونه گیر در آزمایشگاه برساند.

8- روش انجام تست چیست؟

برای انجام این آزمایش روش های مختلفی وجود دارد از جمله:

 • Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA)
 • Chemiluminescence immunoassay (CLIA)
 • Radioimmunoassay (RIA)
 • Enzyme immunoassay (EIA)

9- چه عواملی باعث تداخل و ایجاد نتایج کاذب در انجام تست می‌شود؟

داروهایی که ممکن است سطح T4 را افزایش دهند عبارتند از: کلوفیبرات، هروئین، متادون، پرفنازین، فنوتیازین ها، پروژستین ها، استروژن ها، فلوئورواوراسیل، آمیودارون، لووتیروکسین، داروهای حاجب رادیوگرافی (ایوپانوئیک اسید، ايپودات)، پروپرانولول.

 داروهایی که ممکن است سطح T4 را کاهش دهند عبارتند از: استروئید های آنابولیک، آندروژن ها، آسپیرین، کلرپروپامید، کورتیکوتروپین، کورتیزون، پردنیزون، سولفونامیدها، آسپاراژیناز، آمینوسالیسیلیک اسید، دوپامین، یدیدها، لیوتیرونین، لیتیوم، متی مازول، پروپیل تیواوراسیل، سولفونیل اوره ها، هالوفنات، هپارین، فنیل بوتازون، فنی تویین، تولبوتامید، کلرپرومازین، رزرپین.

10- نتایج این تست چگونه گزارش می‌شود؟

میزان طبیعی T4 خون در آزمایشگاه وحید بر حسب  µg/dL بصورت ذیل می باشد، اگرچه این میزان در هر آزمایشگاه و هر سن و جنس متفاوت است.

محدوده سنی

محدوده مرجع

1 – 3 Days5.4 – 22.4
4 Days – 1 Month5.2 – 23.1
1 Month – 1 Years:5.3 – 15.9
1 – 6 Years5.2 – 14.7
7 – 11 Years5.7 – 14.1
12 – 19 Years4.7 – 14.6
> 20 Years5.1 – 14.3
In Pregnancy :T4 increase about 50%

محدوده سنی

محدوده مرجع

1 – 3 Days5.4 – 22.4
4 Days – 1 Month5.2 – 23.1
1 Month – 1 Years:5.3 – 15.9
1 – 6 Years5.2 – 14.7
7 – 11 Years5.7 – 14.1
12 – 19 Years4.7 – 14.6
> 20 Years5.1 – 14.3
In Pregnancy :T4 increase about 50%

افزایش T4 در مواد زیر مشاهده می‌شود:

 • پر کاری تیروئید (گریوز، گواتر)
 • شرایط بالینی که موجب افزایش Thyroxine-binding Globulin (TBG) یا گلوبولین متصل شونده به تیروکسین (T4) شود
 • تیروئیدیت (التهاب تیروئید) حاد
 • هپاتیت
 • بیماری حاد کبدی
 • لنفوم (نوعی سرطان خون)
 • Thyrotoxicosis factitia یا پرکاری تیروئید اگزوژن.

 Thyrotoxicosis factitia اصطلاحی است که برای توصیف پرکاری تیروئید ناشی از مصرف مقدار زیاد هورمون تیروئید به کار می رود. این وضعیت ممکن است آگاهانه (به عنوان مثال، دوز سرکوب کننده تیروکسین برای درمان سرطان تیروئید) یا ناخواسته (مکمل های غذایی) باشد.

کاهش T4 در موارد زیر مشاهده می‌شود:

 • کم کاری تیروئید
 • کاهش پروتئین های خون (هایپو‌پروتئینمیا)
 • کاهش TBG به هر علتی
تهیه شده توسط:
واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید
دکتر احسان کاکاوندی، دکتر محمد وحید دستجردی
تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید: دکتر احسان کاکاوندی، دکتر محمد وحید دستجردی

:References

 1. Jacobs & DeMott Laboratory Test Handbook with Key Word Index 5th Edition
 2. Sheehan MT. Biochemical testing of the thyroid: TSH is the best and, oftentimes, only test needed–a review for primary care. Clinical medicine & research. 2016 Jun 1;14(2):83-92.
 3. Razvi S, Bhana S, Mrabeti S. Challenges in Interpreting Thyroid Stimulating Hormone Results in the Diagnosis of Thyroid Dysfunction. Journal of thyroid research. 2019;2019.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس ریکپچای گوگل الزامی است که منوط به خط مشی رازداری و شرایط استفاده گوگل است.