سوالات متداول

Frequently Asked Questions (FAQ)

ساعات و روزهای کاری آزمایشگاه به چه صورت است؟

همه روزه بجز روزهای جمعه و تعطیل: از ساعت 6:30 تا 21

روزهای جمعه و تعطیل: از ساعت 7:30 تا 12

ناشتا بودن قبل از انجام آزمایش به چه معناست؟

در طول مدت ناشتا بودن فرد باید از خوردن و آشامیدن مواد غذایی، جویدن آدامس و مصرف سیگار پرهیز کند، اما آشامیدن آب (به اندازه نیاز بدن) مانعی ندارد.

برای آزمایش قند خون ناشتا، چند ساعت ناشتا بودن لازم است؟

قبل از آزمایش قند خون ناشتا، 8 الی 10 ساعت ناشتا بودن ضروری است.

برای آزمایش چربی خون، چند ساعت ناشتا بودن لازم است؟

قبل از آزمایش چربی خون، 10 الی 12 ساعت ناشتا بودن ضروری است.

مدت زمان ناشتا بودن برای کودکان چند ساعت است؟

برای کودکان ناشتا بودن شبانه (حدود 7 الی 8 ساعت ناشتا بودن) کافی می باشد. بدین منظور لازم است کودک پس از میل نمودن شام، ناشتا باشد و صبح جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه مراجعه نماید.

مدت زمان ناشتا بودن برای نوزادان چند ساعت است؟

مدت زمان ناشتا بودن برای نوزادان بستگی به زمان شیر خوردن نوزاد دارد یعنی باید انجام آزمایش قبل از خوردن نوبت شیر بعدی صورت گیرد. مثلاً اگر نوزاد هر چهار ساعت یکبار شیر می‌خورد، باید چهار ساعت پس از زمانی که نوزاد شیر خورد آزمایش انجام شود.

تهیه شده توسط:
واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید
دکتر احسان کاکاوندی، دکتر محمد وحید دستجردی
تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید: دکتر احسان کاکاوندی، دکتر محمد وحید دستجردی