بیمه‌ها و سازمان‌های طرف قرارداد با آزمایشگاه وحید

تامین-اجتماعی

تأمین اجتماعی

دانا

بیمه دانا

خدمات درمانی

بیمه سلامت همگانی

نیروهای-مسلح

نیروهای مسلح

بیمه-ایران

بیمه ایران

بیمه کوثر

آتیه-سازان-حافظ

آتیه سازان حافظ

بانک-سپه

بانک سپه

بانک ملت

بانک ملی

بانک ملی

بانک تجارت

بانک تجارت

سینا

بیمه سینا

بیمه تجارت نو

بیمه-دی

بیمه دی

بیمه-آسیا

بیمه آسیا