Generic filters
Exact matches only

Prostate Specific Antigen (PSA)

PSA

آزمایش پروستات Prostate Specific Antigen (PSA) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Total PSA 2- هدف از انجام تست چیست؟ PSA یک پروتئینی است که در درجه اول به ‌وسیله سلول‌های پروستات ساخته می‌شود. پروستات غده کوچکی است که پیشاب راه (urethra) را در مردان احاطه و مایع تشکیل دهنده منی را […]

Human Epididymis Protein 4 (HE4)

HE4

Human Epididymis Protein 4 (HE4) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Tumor marker Human Epididymis Protein 4 2- هدف از انجام تست چیست؟ Human Epididymis Protein 4 توسط بیشتر (نه همه) سلول‌های سرطانی اپیتلیال تخمدان ساخته و به عنوان تومورمارکر شناخته می‌شود. برای اندازه‌ گیری سطح این پروتئین در خون “تست “HE4 […]

Cancer Antigen 125 (CA125)

CA125

Cancer Antigen 125 (CA125) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ CA125 Tumor Marker 2- هدف از انجام تست چیست؟ پروتئین  CA125 به عنوان یک تومورمارکر بر روی سطح اغلب(نه همه‌ی) سلول‌های سرطان تخمدان ظاهر می‌شود. آزمایش CA125  سطح این پروتئین در خون را اندازه‌گیری می‌کند. افزایش   CA125در همه‌ی خانم‌های مبتلا به سرطان […]

Carcinoembryonic Antigen (CEA)

CEA

Carcinoembryonic Antigen (CEA) 1- این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌شود؟ Carcinoembryonic Marker 2- هدف از انجام تست چیست؟ آنتی‌ژن گلیکوپروتیئنی  CEAمعمولاً در بعضی از بافت‌های جنینی در حال رشد یافت می‌شود. بعد از تولد، سطح CEA بدن کاهش می‌یابد به این صورت‌ که سطح آنتی‌ژن در بالغین به حداقل می‌رسد. در انواع […]

Cancer Antigen 19-9 (CA19-9)

CA19-9

Cancer Antigen 19-9 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ CA19-9 Tumor Marker Carbohydrate Antigen 19-9 Cancer Antigen-GI CA-GI 2- هدف از انجام تست چیست؟ آنتی ژن گلیکوپروتئینی  CA19-9بر روی سطح بعضی ‌از سلول‌های سرطانی تولید می‌شود. هدف انجام تست، اندازه‌گیری این آنتی ژن در خون و سایر مایعات بدن است. اندازه‌گیری CA19-9 […]

Alpha Feto Protein (AFP)

AFP

Tumor Marker Alpha-Fetoprotein(AFP) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Alpha-Fetoprotein Total 2- هدف از انجام تست چیست؟ AFP یک گلیکوپروتئینی است‌که در دوران جنینی، ابتدا در بافت کیسه زده سپس توسط کبد جنین در حال رشد ساخته می‌شود. این گلیکوپروتئین در هفته ششم بارداری در خون جنین و مایع آمنیوتیک ظاهر و […]

Cancer Antigen 15-3 (CA15-3)

CA15-3

Cancer Antigen 15-3 (CA15-3) 1- این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌شود؟ Cancer Antigen-Breast Carbohydrate Antigen 15-3 2-هدف از انجام تست چیست؟ آنتی‌ژن  CA15-3به ‌وسیله سلول‌های طبیعی بافت سینه ساخته می‌شود. در سرطان سینه سطح مارکر  CA15-3و آنتی‌ژن سرطانی 27.29 افزایش می‌یابد. هدف از انجام تست اندازه‌گیری تومور مارکر  CA15-3خون، به منظور تشخیص […]