آنتی ژن آسپرژیلوس گالاکتومانان

آنتی ژن آسپرژیلوس گالاکتومانان Aspergillus Galactomannan Antigen این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Aspergillus galactomannan antigen هدف از انجام تست چیست؟ آسپرژیلوز تهاجمی(Invasive aspergillosis) یک عفونت شدید است که در بیماران با نوتروپنی (کاهش نوتروفیل) طولانی مدت پس از پیوند همراه با داروهای سرکوب کننده ی سیستم ایمنی (مثل کورتیکواستروئید ها) ایجاد می…

Ascaris-Thumb

آسکاریس لومبرکوئیدیس – کرم گرد بزرگ روده

آسکاریس لومبرکوئیدیس (کرم گرد بزرگ روده) Ascaris lumbricoides دومین عفونت کرمی شایع جهان، بعد از کرمک است که بیشتر در مناطق معتدل و گرمسیری و کشورهای در حال توسعه با سطوح بهداشتی پایین دیده می شود.در ایران تا دو دهه قبل، آسکاریس شایع ترین عفونت کرمی بوده است و اغلب در مناطق روستایی دیده می…

Amylase

Amylase

آمیلاز خون Amylase این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Amylase هدف از انجام تست چیست؟ آمیلاز آنزیم تبدیل کننده نشاسته به گلوکز است که در غدد بزاقی و به طور عمده در پانکراس (لوزالمعده)ساخته می شود. فعالیت کمتری از این آنزیم در تخمدان،عضلات اسکلتی و روده دیده می شود. اگر در غدد بزاقی…

Urine Analysis

Urine Analysis

آزمایش آنالیز ادرار Urine Analysis(U.A) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Urine Test 2- هدف از انجام تست چیست؟ آزمایش ادرار مجموعه‌ای از آزمایش‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروسکوپی است که مواد مختلف را در ادرار مشخص یا سطح آن‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. این مواد در اثر متابولیسم طبیعی یا غیرطبیعی سلول ها…

Protein C

Protein S

پروتئین S Protein S 1-این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌‍شود؟ Protein S Activity    Protein S Level     2-هدف از انجام تست چیست؟ پروتئین S به کمک پروتئین C در کنترل انعقاد خون نقش دارد.کمبود هر یک از این پروتئین‌ها منجر به تشکیل غیرطبیعی و بیش از اندازه لخته خون می‌شود. برای تولید…

Protein C

Protein C

پروتئین سی Protein C 1-این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌‍شود؟ Protein C Activity    Protein C Level     2-هدف از انجام تست چیست؟ پروتئین C در تنظیم مقدار انعقادخون نقش دارد.کبد در حضور ویتامین K این پروتئین را تولید می‌کند. پروتئین C فعال شده در حضور پروتئین S فاکتورهایVوVIIIرا به سرعت غیرفعال…

PTT

Partial Thromboplastin Time (PTT)

PTT Partial Thromboplastin Time 1- این تست به چه نام های دیگری شناخته می شود؟ Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) 2-هدف از انجام تست چیست؟ PTT یکی از چهار تست مهم در ارزیابی آزمون‌های انعقادی پلاسما است. PTT مستقیما نقص احتمالی در سیستم انعقادی داخلی و عملکرد فاکتورهای مهم خون در این مسیر را بررسی…

FDP

Fibrin Degradation Product(FDP)

Fibrin Degradation Product Fibrin Degradation Product(FDP) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌‍شود؟ Fibrin Split Product(FSP)   Fibrin Breakdown Products 2- هدف از انجام تست چیست؟ در فرآیند هموستاز رگ‌های خونی، پلاکت‌ها و رشته فیبرین با ایجاد لخته خونی در متوقف کردن خون نقش دارند. پروتئین فیبرین با تشکیل رشته  به انعقاد خون…

AST-ALT-Thubnail

AST – ALT

آزمایش آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلانین آمینو ترانسفراز AST – ALT (SGOT – SGPT) این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ -آسپارتات آمینو ترانسفراز  AST- SGOT -GOT -Aspartate Aminotransferase -آلانین آمینو ترانسفراز ALT – SGPT- GPT- Alanine Aminotransferase هدف از انجام تست چیست؟ اندازه گیری سطح فعالیت دو آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) و…

Prolactin

آزمایش پرولاکتین-Prolactin

آزمایش پرولاکتین Prolactin 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ پرولاکتین، PRL، Prolactin 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، عبارتست از ارزیابی مواردی همچون: در زنان خروج غیر طبیعی شیر از پستان (گالاکتوره) ترشحات غیر طبیعی نوک پستان عدم قاعدگی ناباروری وجود تومورهای تولید کننده پرولاکتین در مردان…