Generic filters
Exact matches only
آزمایش اوریک اسید خون

Uric Acid

1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟

اورات، Uric acid, UA, Urate

2- هدف از انجام تست چیست؟

هدف از انجام این آزمایش، تشخیص مقادیر بالای اسید اوریک در خون که می تواند نشانه ای از بیماری نقرس باشد، یا پایش میزان اسید اوریک در بیماران تحت شیمی درمانی یا پرتودرمانی است.

همچنین برای تشخیص میزان بالای اسید اوریک در ادرار به منظور تشخیص علت سنگ کلیه و پایش بیماران مبتلا به نقرس که در معرض خطر ابتلا به سنگ کلیه از جنس اوریک اسید هستند.

3- این تست چه زمانی درخواست می‌شود؟

در موارد زیر آزمایش اسید اوریک انجام می شود:

  • هنگامی که درد مفاصل یا علائم دیگری وجود دارد که پزشک مشکوک به نقرس است
  • بیماران تحت شیمی درمانی یا پرتودرمانی
  • افراد دارای سنگ کلیه مکرر
  • بیماران نقرسی که در آنها خطر تشکیل سنگ کلیه وجود دارد

4- تست‌های آزمایشگاهی مکمل این آزمایش کدامند؟

ادرار راندوم و ادرار 24 ساعته جهت بررسی اسید اوریک

5- چه نوع نمونه‌ای برای این تست درخواست می‌شود؟

نمونه خون، ادرار، مایعات بدن از جمله مایع مغزی نخاعی و یا مایع مفصلی

6- مراجعه کننده قبل از انجام آزمایش باید چه شرایطی را رعایت کند؟

معمولاً قبل از انجام این تست نیاز به رعایت شرایط خاصی نیست ولی رعایت شرایط ناشتایی بهتر می باشد.

7- نحوه جمع‌آوری نمونه چگونه است؟

برای انجام آزمایش اسید اوریک خون در آزمایشگاه، خونگیری از ورید بازویی انجام می شود. قبل از نمونه گیری، فرد مراجعه کننده باید داروهایی که مصرف می کند به همراه آخرین زمان مصرف دارو را به اطلاع پرسنل نمونه گیر در آزمایشگاه برساند.

8- روش انجام تست چیست؟

برای انجام این آزمایش از روش Uricase-POD استفاده می شود.

9- چه عواملی باعث تداخل و ایجاد نتایج کاذب در انجام تست می‌شود؟

استرس ممکن است اسید اوریک خون را افزایش دهد. استفاده اخیر مواد حاجب رادیولوژی ممکن است غلظت اسید اوریک خون را در خون افزایش و در ادرار کاهش دهد.

  • داروهایی که می توانند میزان اسید اوریک خون را افزایش دهند عبارتند از: آسپیرین (دوز پایین)، سیسپلاتین، دیورتیک ها، لوودوپا، تئوفیلین.
  • داروهایی که می توانند میزان اسید اوریک خون را کاهش دهند عبارتند از: آلوپورینول، آسپیرین (دوز بالا)، کلوفیبرات، وارفارین، گایافنزین، مانیتول.

10- نتایج این تست چگونه گزارش می‌شود؟

میزان طبیعی اسید اوریک در آزمایشگاه وحید بر حسب mg/dl  بصورت ذیل می باشد، اگرچه این میزان در هر آزمایشگاه و هر سن و جنس متفاوت است.

محدوده سنی

محدوده مرجع

1 – 5 Days1.9 – 7.9
5 – 365 Days (Men)2.2 – 5.7
5 – 365 Days (Women)1.7 – 5.1
1 – 4 Years (Men)2.2 – 5.7
1 – 4 Years (Women)1.7 – 5.1
5 – 11 Years3 – 6.4
12 – 14 Years (Men)3.2 – 7.4
12 – 14 Years (Women)3.2 – 6.1
15 – 17 Years (Men)4.5 – 8.1
15 – 17 Years (Women)3.2 – 6.4
> 18 Years (Men)3.6 – 8.2
> 18 Years (Women)2.3 – 6.1

افزایش اسید اوریک خون در مواد زیر مشاهده می‌شود:

نقرس، افزایش بلع پورین ها، نقص ژنتیکی در متابولیسم پورین، سرطان متاستاتیک، مالتیپل میلوما، لوسمی، همولیز، شیمی درمانی

Gout disease

کاهش اسید اوریک خون در موارد زیر مشاهده می‌شود:

بیماری ویلسون، سندروم فانکونی، مسمومیت با سرب.

مطالب مرتبط:

آزمایش اسید اوریک ادرار 24 ساعته و راندوم:

دلایل انجام این آزمایش عبارتند از: ارزیابی عملکرد کلیه در رابطه با اختلالاتی همچون دیابت، بیماری کبد و بیماری کلیوی، تشخیص و غربالگری افزایش اسید اوریک ادرار در بیماران مبتلا به تشکیل سنگ های کلیوی از جنس اسید اوریک، شناسایی بیماران در معرض خطر بالای تشکیل سنگ های کلیوی اسید اوریکی از جمله افرادی که اسید اوریک زیادی به جریان ادرارشان ترشح می شود و همچنین بیماران مبتلا به بیماری های بدخیم. سنگ کلیه از جنس اسید اوریک ممکن است باعث بدتر شدن بیماری های کولیت اولسراتیو، کرون و عمل جراحی بای پس ژژنوم شود. لازم به ذکر است اکثر افراد مبتلا به سنگهای اسید اوریکی نقرس ندارند.

قبل از انجام این تست نیاز به رعایت شرایط خاصی نیست. برای جمع آوری نمونه راندوم می توان هر زمانی از شبانه روز نمونه ادرار را در ظرف مربوطه جمع آوری و به آزمایشگاه تحویل داد. برای نمونه ادرار 24 ساعته، فرد باید در یک ساعت خاص (مثلا هشت صبح) ادرار خود را دور بریزد و از آن به بعد تمام ادرار خود را طی 24 ساعت داخل ظرف مربوطه جمع آوری کند. فردای آن روز همان ساعت (هشت صبح) تمام ادرار باقیمانده در مثانه داخل ظرف جمع آوری شده و به آزمایشگاه تحویل داده شود. 

  • مقادیر مرجع اوریک اسید ادرار 24 ساعته به صورت ذیل می باشد:

250 – 750   mg/24hr

  • مقادیر مرجع اوریک اسید ادرار راندوم تعریف نشده است.
تهیه شده توسط:
واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید
دکتر احسان کاکاوندی، دکتر محمد وحید دستجردی
تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید: دکتر احسان کاکاوندی، دکتر محمد وحید دستجردی

:References

Jacobs & DeMott Laboratory Test Handbook with Key Word Index 5th Edition