Generic filters
Exact matches only

پروژسترون

progesterone

پروژسترون Progesterone این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Progesterone, Prg, هدف از انجام تست چیست؟ پروژسترون یک هورمون جنسی زنانه است.این هورمون در آماده سازی رحم برای بارداری و حفظ آن در دوران بارداری نقش دارد.جفت در هفته 12 بارداری شروع به تولید پروژسترون می کند.سطح پروژسترون در مرحله لوتئال سیکل قاعدگی به […]