Generic filters
Exact matches only

ویروس شایع در بیماران پیوندی (JC Virus)

JC-Thumb

ویروس JC و ساختمان آن: JC ویروس یا ویروس John Cunningham یک ویروس شایع است. بیشتر از نیمی از افراد بالغ در معرض این ویروس قرار گرفته اند البته برای اکثر افراد مشکل خاصی ایجاد نمیکند اما برای افراد با مشکلات ضعف سیستم ایمنی میتواند خطرناک باشد. این ویروس اولین بار در سال 1971 از […]