Generic filters
Exact matches only

تروپونین

تروپونین Troponin I High Sensitivity این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Cardiac Troponin I (CTNI),Troponin I High Sensitivity هدف از انجام تست چیست؟ تروپونین کمپلکسی است که انقباض ماهیچه های مخطط را تنظیم می کند. از 3 زیر واحد (C، T و I) تشکیل شده است که به طور دوره ای در امتداد […]