Generic filters
Exact matches only

Clotting Time (CT)

CT-Thumb

Clotting Time CT 1- این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌‍شود؟ Coagulation Time 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش اندازه‌گیری زمان لازم برای تشکیل لخته است. CT نشان ‌دهنده نحوه عملکرد کلیه فاکتورهای سیستم داخلی و مشترک انعقادی است. در اثر تماس فاکتور 12 با سطح شیشه ای […]