Generic filters
Exact matches only

Carcinoembryonic Antigen (CEA)

CEA

Carcinoembryonic Antigen (CEA) 1- این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌شود؟ Carcinoembryonic Marker 2- هدف از انجام تست چیست؟ آنتی‌ژن گلیکوپروتیئنی  CEAمعمولاً در بعضی از بافت‌های جنینی در حال رشد یافت می‌شود. بعد از تولد، سطح CEA بدن کاهش می‌یابد به این صورت‌ که سطح آنتی‌ژن در بالغین به حداقل می‌رسد. در انواع […]