Generic filters
Exact matches only

انواع الگوهای سلول HEP-2 در بررسی بیماری های اتوایمیون به روش IIFA و ارتباط آن با بیماری های اتوایمیون

ANA Pathern

انواع الگوهای سلول HEP-2 در بررسی بیماری های اتوایمیون به روش IIFA و ارتباط آن با بیماری های اتوایمیون ANA Patterns آنتی بادی های ضد هسته، عوامل مهمی در تشخیص طیف گسترده ای از بیماری های اتوایمیون هستند. روش های مختلفی برای شناسایی این آنتی بادی ها وجود دارد از جمله الایزا، ایمنوفلوئورسانس (IF) ، […]

آزمایش ANA یا Antinuclear Antibody

ANA-thumb

آزمایش ANA یا Antinuclear Antibody آنتی بادی ضد هسته 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Antinuclear Antibody 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، کمک به تشخیص بیماری لوپوس، سندرم مشابه لوپوس ناشی از دارو، سندرم شوگرن (Sjogren)، اسکلرودرما، روماتیسم و برخی دیگر از بیماری های خود ایمنی […]