Generic filters
Exact matches only

آزمایش فسفاتاز قلیایی خون یا آلکالن فسفاتاز

ALP-Thumb

آزمایش فسفاتاز قلیایی خون یا آلکالن فسفاتاز Alkaline Phosphatase 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ آلکالن فسفاتاز، ALP, Alk, Alkaline phosphatase isoenzymes 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، غربالگری یا پایش درمان اختلالات کبدی یا استخوانی است. آلکالاین فسفاتاز (ALP) آنزیمی است که در چندین بافت در […]