Generic filters
Exact matches only

Angiotensin-Converting Enzyme (ACE)

ACE

ACE – Angiotensin-Converting Enzyme 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Serum Angiotensin Converting Enzyme 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش اندازه‌گیری آنزیم ACE می‌باشد. این آنزیم توسط سلول‌های اندوتلیال پوشاننده‌ی دیواره داخلی عروق ترشح می‌شود و در تنظیم فشار خون نقش دارد. ابتدا پیش ساز هورمون آنژیوتانسینوژن توسط کبد […]