Generic filters
Exact matches only

آزمایش 17- هیدروکسی پروژسترون

17OH-Thumb

آزمایش 17- هیدروکسی پروژسترون (17 OH) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ 17- OHP 17-OH Progesterone 17-Hydroxyprogesterone Hydroxyprogesterone 17-OHPG 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، غربالگری، تشخیص و پایش درمان بیماری هایپرپلازی مادرزادی آدرنال است. 17-هیدروکسی پروژسترون (17-OHP)، یک هورمون استروئیدی است که به عنوان بخشی از […]